Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

U

Uchádzač
Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

Úrad pe verejné obstarávanie /ÚVO/
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania so sídlom v Bratislave (www.uvo.gov.sk).

Užšia súťaž
je druh postupu po verejnom obstarávaní, ktorý sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.