Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

L

Lehota na predkladanie cenovej ponuky
Konečný termín, do ktorého musia uchádzači doručiť stanoveným spôsobom svoje cenové ponuky ku konkrétnej zákazke vypracované na základe príslušných súťažných podkladov.
 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.