Feedback

Slovník pojmov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všetko

C

CPV kód
Kódy CPV (z angl. Common Procurement Vocabulary, t.j. spoločný slovník obstarávania) sú medzinárodne platné číselné kódy pre rôzne oblasti produktov, stavebných prác a služieb.
Klasifikačný systém cpv kódov je zložený z hlavného a doplnkového slovníku.

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.