Feedback

Zmena zákona o verejnom obstarávaní od 1.5.2018

02. máj 2018

S účinnosťou od 1.5.2018 sa mení zákon o verejnom obstarávaní.

Pribudli výnimky pri podlimitných zákazkách i zákazkách s nízkou hodnotou. Mení sa tiež obstarávanie tovarov a služieb i uskutočňovanie stavebných prác.

Novela prináša jasnú definíciu sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní. Budú sa zohľadňovať také aspekty obstarávania, ktoré môžu mať pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť. To v praxi znamená vytváranie dôstojných pracovných podmienok nad rámec zákona, zvyšovanie zamestnanosti a integráciu znevýhodnených či zdravotne postihnutých osôb a pod. Novela má pomôcť zmierňovať dôsledky ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov.

Upravujú sa aj vyhradené zákazky v nadlimitných postupoch a definujú sa subjekty, ktoré môžu mať vyhradené právo účasti v prípade zadávania podlimitných zákaziek.

Inštitút verejného obstarávania pripravil prehľad zmien zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudnú platnosť od 1.5.2018.

Celý text zákona o verejnom obstarávaní nájdete TU :

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.