Feedback

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.11.2017

27. september 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená 14.09.2017 prinesie od 1.11.2017 niekoľko zmien vo verejnom obstarávaní, ako napríklad:
  • zvýšenie finančného limitu na potraviny pre školské jedálne, zariadenia pre seniorov a domovy sociálnych služieb,
  • povinnosť pre obstarávateľov vystavovať elektronickú referenciu aj pri zákazke s nízkou hodnotou,
  • pri bežne dostupných tovaroch, službách a stavebných prácach už nebude povinnosť obstarávať cez EKS, bude na zvážení a rozhodnutí obstarávateľa aký postup obstarávania zvolí, či sa bude obstarávať cez EKS alebo nie
    a ďalšie.
Viac detailov sa dozviete na školeniach na tému novely zákona nájdete  TU.

Ďalšia novela zákona je pripravovaná od 01.02.2018. 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.