Feedback

Novela zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 17.10.2015

19. október 2015
Dňa 17. októbra 2015 bola NR SR schválená novela zákona o verejnom obstarávaní a zverejnená v Zbierke zákonov ako zákon  č. 252/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účinnosť zákona je od 01.11.2015 (niektoré ustanovenia 15. dňom od zverejnenia).


Hlavné zmeny, ktoré novela prináša sú najmä:
  • zvýšenie finančného limitu v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) na dodanie bežne dostupného tovaru (okrem potravín), uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je výšia ako 5 000 eur (z pôvodných 1 000 eur) pre verejných obstarávateľov (okrem verejných obstarávateľov podľa § 6 ods. 1 písm. a)
  • zriaďuje verejný register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie, a to s cieľom, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.
  • ruší sa § 26 a) o preukazovaní  majetkovej účasti.
Registrácia do registra konečných užívateľov výhod je pre podnikateľov bezplatná. Je potrebné o registráciu požiadať Úrad pre verejné obstarávanie a to od 01.11.2015.
 
Informácie k registrácii do registra konečných užívateľov výhod nájdete tu: http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html

Celé znenie zákona nájdete tu.

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.