Feedback

Nové finančné limity Európskej únie

02. január 2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmeny smernice Európskej únie týkajúce sa výšky finančných limitov s platnosťou od 1.1.2018. 

Smernica 2014/24/EÚ sa mení a dopĺňa takto:
(1)    Článok 4:
        a) V bode (a) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza čiastkou „ 5 548 000 EUR“;
        b) V bode (b) sa suma „ 135 000 EUR“ nahrádza čiastkou „ 144 000 EUR“;
        c) V bode (c) sa suma „209 000 EUR“ nahrádza čiastkou „221 000 EUR“

(2)    Prvý odsek článku 13 sa mení a dopĺňa takto:
        a) V bode (a) sa suma „5 225 000 EUR“ nahrádza čiastkou „ 5 548 000 EUR“
        b) V bode (b) sa suma „209 000 EUR“ nahrádza čiastkou „221 000 EUR“

Podrobné znenie smernice so všetkými zmenami je dostupné TU.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2018 a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. To značí, že priamo ovplyvňuje finančné limity nadlimitných zákaziek na Slovensku.

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.