Feedback

II. ročník konferencie k verejnému obstarávaniu, 21.4.2016

18. marec 2016

Dovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník odbornej konferencie k novému zákonu o verejnom obstarávaní, konanej formou fóra s názvom "Zákon je mŕtvy! Nech žije zákon!" dňa 21. apríla 2016.
Záštitu nad konferenčným fórom prevzal Úrad pre verejné obstarávanie.


Cieľom podujatia je oboznámiť verejný aj súkromný sektor s aktuálnymi zmenami, ktoré prináša nový zákon o verejnom obstarávaní. Konferencia je zameraná na nasledovné témy:
  • Zmeny a novinky, ktoré prináša nový zákon o verejnom obstarávaní
  • Východiská, hlavné prínosy a ciele nového zákona
  • Zníženie administratívnej záťaže, debyrokratizácia verejného obstarávania
  • Zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania, ako podmienky existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi, ale aj predpokladom účelného vynakladania verejných prostriedkov
  • Uľahčenie prístupu malých a stredných podnikateľov na trh
Pozvanie do panelovej diskusie prijali:
  Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  Ing. Zuzana Horváthová, vedúca oddelenia metodiky ÚVO
  Jaroslav Kračún, GR EK pre vnútorný trh a služby, útvar pre formuláciu  a práva o verejnom obstarávaní
  Ing. Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NR SR
  Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS
  a ďalší

Podujatím nás bude sprevádzať moderátor Patrik Herman.
 
Pre viac informácií o konferencii, jej programe a pod. nájdete TU.


Konferencia je organizovaná naším partnerom, spoločnosťou Otidea a.s. Zákazníci našej spoločnosti obdržia 10 % zľavu. 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.