Feedback

Aktualizované finančné limity VO platné od 18.04.2016

04. máj 2016
S účinnosťou nového zákona o verejnom obstarávaní nadobudli platnosť dňa 18.04.2016 aj nové finančné limity v oblasti postupov zadávania zákaziek.

Vyplývajú z nových nariadení Európskej komisie č. 2015/2170, 2015/2171 a 2015/2172 z 24. novembra 2015,ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu  a Rady 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a 2014/23/EÚ.


Prehľad aktuálnych finančných limitov si môžete stiahnuť tu:
Finančné limity platné od 18.04.2016 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.