Feedback

30% nárast verejných zákaziek zo zdrojov mimo vestníka a eks

01. august 2017

Neustálym vyhľadávaním nových informácií o verejnom obstarávaní sa nám podarilo za prvý polrok 2017 priniesť klientom 5 389 nových obchodných príležitostí, čo je 30 % nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Tieto zákazky pochádzajú z rôznych zdrojov, ako sú profily obstarávateľov, úradné tabule či nástenky a pod., teda hovoríme o zákazkách mimo vestníka a EKS

Tvrdenie, že naša databáza zákaziek je najväčia na Slovensku dokazuje aj fakt, že len v rámci Slovenska v súčasnom období monitorujeme viac než 7 550 zdrojov zákaziek + vestník UVO a EKS a za uplynulý polrok sme zverejnili 50 750 informácií o verejných zákazkách /od predbežných informácií, samotné súťaže, informácie o ich aktualizáciách, opravách, zrušeniach až po výsledky a plnenia zmlúv/. 

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.