Feedback

Školenie „Komplexný prehľad účasti v zadávaní zákazky systémom EVO vrátane eAukcie" 25.8.2016 Bratislava

12. august 2016
Pozývame Vás na praktické školenie pre dodávateľov „Komplexný prehľad účasti v zadávaní zákazky systémom EVO vrátane eAukcie“, ktoré sa uskutoční dňa 25. 8. 2016.

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad systému EVO z pohľadu záujemcu/uchádzača. Na školení sa prejde celým procesom verejného obstarávania, ktoré je zadávané systémom EVO. Počnúc tým, ako identifikovať (vyhľadať) zákazku v systéme EVO, cez registráciu a prihlásenie do systému EVO, stiahnutie súťažných podkladov, predloženie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania resp. oznámení použitom ako výzva na súťaž, šifrovanie a predloženie ponuky, práca so sprievodným listom (najmä podpísanie sprievodného listu), reagovanie na vysvetľovanie ponúk zo strany verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Súčasťou školenia bude aj problematika týkajúca sa elektronických aukcií v systéme EVO, ich rozdelenie, použitie, priebeh a to elektronických aukcií ako súčasť postupu VO, tak aj samostatných elektronických aukcií.

Viac informácií o školení a registračný formulár nájdete tu.Školenia sú výhradne pre dodávateľov v malom počte účastníkov, kde je priestor na otázky a konkrétne riešenie z praxe.

Školenia sú organizované naším partnerom, spoločnosťou OTIDEA s.r.o. Predplatitelia našej služby majú na tieto školenia zabezpečenú 10 % zľavu.
 

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.