Feedback

Školenie „Ako pripraviť úspešnú ponuku podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?" 1.6.2016 Bratislava, 13.6.2016 Poprad

23. máj 2016
Príďte sa prakticky pripraviť na  predkladanie svojich ponúk do verejného obstarávania na školení: „Ako pripraviť úspešnú ponuku podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?“Cieľom školenia je prakticky vás pripraviť, aby ste zvládli prípravu súťažnej ponuky do verejného obstarávania podľa nových pravidiel. Novinkami sú napr. Jednotný európsky dokument, vysvetlíme si, ako ho vyplniť. Zameriame sa na nové pojmy ako trhové konzultácie, či variantné riešenia a mnohé ďalšie praktické a dôležité informácie pre každého dodávateľa, ktorý sa chce uchádzať o verejnú zákazku.

Témy:
  • Jednotný európsky dokument -  preukazovanie splnenia podmienok účasti
  • Využívanie subdodávateľov a možnosť zmeny subdodávateľa
  • Dodatky k zmluvám
  • Trhové konzultácie – pomoc dodávateľa obstarávateľovi pri príprave verejného obstarávania
  • Nové pravidlá revíznych postupov –  námietka aj v podlimitnej zákazke
  • Zábezpeka – aj na podlimitné zákazky,  zníženie maximálnej výšky
  • Nové úpravy  týkajúce sa konfliktu záujmov
  • Register konečných užívateľov výhod, Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Pre viac informácií o školení a registračný formulár kliknite na jednotlivé termíny:
1.6.2016 v Bratislave
13.6.2016 v Poprade.

Tieto školenia sú organizované pre malé množstvo účastníkov, kde je priestor na otázky a konkrétne návrhy na riešenie problémov z praxe. 

Školenia sú organizované naším partnerom, spoločnosťou OTIDEA s.r.o. Predplatitelia našej služby majú na tieto školenia zabezpečenú 10 % zľavu. Pre uplatnenie špeciálnej ceny uveďte v poznámke klient Tender.sk.
 

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.