Feedback

Školenie "Všetko, čo je potrebné vedieť o elektronickom trhovisku" dňa 1. marca 2016

18. február 2016

Pozývame Vás na školenie pre dodávateľov "Všetko, čo je potrebné vedieť o elektronickom trhovisku" 


Cieľom seminára bude podrobne sa oboznámiť s jednotlivými pojmami a funkcionalitami elektronického trhoviska (ďalej len „EKS“). Povinnosťami dodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vedieť posúdiť, kedy ide o ponuku bežne dostupnú na trhu. Praktická ukážka pri príprave ponuky na EKS – ako vytvoriť ponukový  formulár, čo môže a nemôže ponuka dodávateľa obsahovať. Čo je to karanténa ako uplatniť Rozporový formulár, ako sa nedostať na čiernu listinu dodávateľov. Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.11.2015 a dodávateľ. Školenie bude zamerané prakticky s dôrazom na názorné ukážky, odporúčame účastníkom priniesť si so sebou notebook.

Viac informácií o školení a registračný formulár nájdete tu.


Školenia sú organizované naším partnerom, spoločnosťou OTIDEA s.r.o. Z Predplatitelia našej služby majú na tieto školenia zabezpečenú 10 % zľavu.
 

 

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.