Feedback

Školenie "Uchádzači – rýchlo a efektívne si osvojte aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní?“ dňa 17.02.2016

04. február 2016
Pozývame Vás na školenie pre dodávateľov "„Uchádzači – rýchlo a efektívne si osvojte aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní?“" dňa 17. februára 2016. Cieľom školenia je oboznámiť Vás s novými ustanoveniami, ktoré prináša nový zákon o verejnom obstarávaní. Detailne si rozoberieme jednotlivé novinky a zmeny, ktoré priniesla novela zákona a aj nový zákon z praktického hľadiska pre dodávateľov. Tvorcovia nového zákona sľubujú, že zákon uľahčí prístup malých a stredných podnikateľov k verejným zákazkám. Príďte a dozviete sa, ako sa zmenia postupy pri príprave ponuky do verejného obstarávania, ako budeme preukazovať podmienky účasti, novinky pre subdodávateľov (možnosť priamej platby objednávateľa subdodávateľom) a ďalšie praktické a dôležité informácie pre každého dodávateľa, ktorý sa chce uchádzať o verejnú zákazku.

Viac informácií o školení a registračný formulár nájdete tu.

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.