Feedback

Školenie "TAKTIKA napadnutia zákazky alebo aká obrana nefunguje" dňa 20. augusta 2015

13. júl 2015

Pozývame Vás na školenie pre dodávateľov "TAKTIKA napadnutia zákazky alebo aká obrana nefunguje" dňa 20. augusta 2015


Cieľom školenia je zorientovať sa v možnostiach obrany voči postupom verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Školenie je venované dodávateľom, ktorí sa chcú oboznámiť so svojimi právami a povinnosťami v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako sa brániť, keď verejný obstarávateľ nepostupuje podľa princípov verejného obstarávania.
Školenie bude doplnené o príklady z praxe a poskytne priestor aj na diskusiu a vaše otázky.

Veríme, že vám toto školenie pomôže a tešíme sa na vašu návštevu.

Viac informácií o školení a registračný formulár nájdete tu.
Školenia sú organizované naším partnerom, spoločnosťou OTIDEA s.r.o. Zákazníci našej spoločnosti obdržia 10 % zľavu.

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.