Feedback

Školenie "Novinky vo verejnom obstarávaní po novele ZVO v praxi" dňa 26. novembra 2015

21. október 2015
Pozývame Vás na školenie pre dodávateľov "Novinky vo verejnom obstarávaní po novele ZVO v praxi" dňa 26. novembra 2015Cieľom seminára bude komplexne informovať uchádzačov/záujemcov o zmenách v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré nastanú od 1. novembra 2015. Novela prináša pre uchádzačov/záujemcov zmeny v preukazovaní majetkovej účasti, uchádzač/záujemca bude mať povinnosť registrovať sa v novom Registri konečných užívateľov výhod, ktorý zriadi Úrad pre verejné obstarávanie. Na elektronickom trhovisku pribudne aj nadlimitná zákazka formou Dynamického nákupného systému.

Viac informácií o školení a registračný formulár nájdete tu.

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.