Feedback

FAQ

Všeobecné informácie o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie je postup, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa zákazky financovanej z verejných prostriedkov vykonaný transparentne, hospodárne, efektívne a nediskriminačne.
Verejnými prostriedkami pritom sú finančné prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo finančné prostriedky EÚ, prípadne ich kombinácia.

Verejné obstarávanie sa vzťahuje na obstarávanie:

 • zákaziek na dodanie tovaru,
 • zákaziek na uskutočnenie stavebných prác,
 • zákaziek na poskytnutie služieb.


Základné pravidlá a postupy verejného obstarávania upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a z neho vychádzajúce metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky a riadiacich orgánov pre príslušné operačné programy fondov EÚ.

Proces výberu dodávateľa podľa citovaného zákona sú povinné dodržiavať:

 • orgány verejnej správy SR (štátnej správy aj územnej samosprávy) pri zadávaní verejných zákaziek,
 • subjekty zo súkromného sektoru, pokiaľ im boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ.
 • Pre verejné zákazky nízkeho rozsahu neexistuje zákonná povinnosť spôsobu uverejňovania. Odporúča sa však verejnú súťaž uverejniť vhodným spôsobom /na webových stránkach, v tlači, v profile obstarávateľa a pod./

 • Vestník verejného obstarávania - uverejňuje tie informácie o verejných zákazkách, ktoré podliehajú zákonu o verejnom obstarávaní 

 • Profily obstarávateľa - elektronický nástroj, prostredníctvom ktorého obstarávateľ uverejňuje informácie a dokumenty k svojim verejným zákazkám spôsobom, ktorý umožňuje neobmedzený a priamy prístup. Monitorujeme pre Vás tieto profily obstarávateľov a prinášame Vám nielen informácie o konaní zákaziek, ale i súťažné podklady k zákazkám

 • Elektronické trhovisko - poskytujeme aj informácie o zákazkách zverejňované na tomto zdroji

 • Prinášame Vám zákazky z viac než 8 500 zdrojov okrem vestníka a eks, čo tvorí 25% našej databázy zákaziek. Jedná sa o zákazky s nízkou hodnotou, u ktorých vzhľadom na výšku finančného limitu predpokladanej hodnoty nie je zákonná povinnosť uverejňovať tendre na jednom konkrétnom mieste, objavujú sa teda na rozličných zdrojoch, ktorými sú najčastejšie profily obstarávateľov, úradné nástenky, či webstránky. 

 •  Služba je venovaná všetkým uchádzačom o verejné zákazky. Ak je pre Vaše podnikanie dôležitá účasť vo verejnom obstarávaní, profesionálna informačná služba o aktuálnych zákazkách je pre Vás nevyhnutnosťou. Tá Vám denne prináša mnoho informácií o obchodných príležitostiach, ku ktorým by ste sa sami nedostali a to za zlomok nákladov a času za každodenný rešerš.
 • Či už ste malý živnostník či nadnárodná spoločnosť, v našej databáze nájdete zákazky práve pre Vás.
 • Monitorujeme všetky typy zákaziek, od tých s malým rozsahom, podlimitné i nadlimitné verejné zákazky.
 • Verejné zákazky majú veľký potenciál a ponúkajú šancu pre získanie nových obchodných príležitostí. Zákazky sú uverejňované na rôznych miestach, v rôznych typoch zdrojov, pod rozličným označením... a vďaka našej službe nemusíte týmto strácať čas a budete vždy včas informovaní o zákazke z Vášho oboru. 
 • Nestrácajte čas pri zložitom vyhľadávaní - my informácie o zákazkách zhromažďujeme a ponúkame presne tie ponuky, ktoré sú pre Vašu spoločnosť zaujímavé.
 • Ak sa tendrov zúčastňujete iba raz za čas, v závislosti na sezónnosti Vášho podnikania, alebo ste o nových zákazkách informovaní priamo od relevantných subjektov, možno si viete svoje fungovanie predstaviť aj bez služby ako je naša. Avšak s našou službou získate prehľad o tom čo sa deje vo Vašom obore, o svojej konkurencii, čo Vám pomôže pri príprave na účasť vo verejnom obstarávaní. Ďalej sa dozviete o mnohých ďalších pre Vás zaujímavých obchodných príležitostiach, ktoré vám napomôžu nastaviť vaše obchodné stratégie.

Pozrite si našu sekciu Na stiahnutie pre ďalšie zdroje informácií. Tu môžete nájsť manuály, návody, právne dokumenty a oveľa viac. Vieme Vám odporučiť odbornú pomoc poradenskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá verejným obstarávaním u niekoľko rokov. 
Neváhajte nás kontaktovať.

Pred testovaním...

 • v našej databáze nájdete zákazky s nízkou hodnotou - teda zákazky podľa zákona § 117, podlimitné, nadlimitné - zákazky z verejného i súkromného sektoru
 • každý deň pre Vás monitorujeme len na Slovensku viac ako 8 500 zdrojov
 • zákazky pochádzajú z rôznych odvetví podnikania
 • ponúkame zákazky nielen zo Slovenska, ale aj ďalších krajín Európy, dokonca aj z krajín Latinskej Ameriky
 • v našej databáze nájdete zákazky akéhokoľvek rozsahu či limitu, verejné obchodné súťaže od súkromných spoločností či fyzických osôb
 • mnohé spoločnosti svoje zákazky uverejňujú priamo cez náš portál
 • len na Slovensku pre Vás monitorujeme viac než 8 500 rôznych zdrojov, nakoľko nie všetky typy zákaziek podliehajú povinnosti byť uverejňované vo vestníku verejného obstarávania
 • taktiež pre Vás monitorujeme aj informácie o elektronických aukciách z elektronického trhoviska, kde sú zverejňované zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu v rozsahu zákaziek pod limitom od 15 000 € do prahových hodnôt určených nariadením európskej komisie 

Existuje niekoľko spôsobov ako zistiť či a koľko obchodných príležitostí je k dispozícii vo vašom podnikateľskom sektore:

 • Použite výber často požadovaných odvetví nachádzajúcich sa v ľavom stĺpci našej domovskej stránky. (Všimnite si však, že to je len malý výber – v našej databáze môžete vyhľadávať na základe vašich individuálnych potrieb!)
 • Zadajte kľúčové slovo v "Rýchlom hľadaní", ktorý nájdete v ľavom stĺpci na našej domovskej stránke. Kľúčové slovo je slovo, ktoré sa používa na popis tovaru, prác alebo služby, akou je tá vaša.
 • Získajte bezplatne skúšobnú verziu našej služby, kde zriadime váš individuálny profil vyhľadávania na základe vašich potrieb. V priebehu najbližších dní získate zákazky pre svoje podnikanie a môžeme vám tiež poskytnúť prehľad zákaziek z nášho archívu. Tak môžete zistiť, koľko ponúk pre vaše podnikanie bolo zverejnených počas uplynulého obdobia a tým si vytvoriť približný obraz toho, čo môžete očakávať v najbližšom období.
 • Zavolajte nám na telefónne číslo 033/55 12 691 či alebo 033/55 12 692 a pomôžeme Vám s vyhľadávaním zákaziek pre Vaše odvetvie.

Nie, zoznam poskytuje len výber z najčastejšie požadovaných odvetví. Inak by bol zoznam príliš dlhý a bolo by ťažké prehľadávať ho. Môžete použiť "Rýchle hľadanie", ktoré je k dispozícii v ľavom stĺpci našich webových stránok s cieľom zistiť, či máme pre vás ponuky. Alebo nám môžete zavolať a my Vám pomôžeme nastaviť vyhľadávacie kritériá, ktoré vám uľahčia cestu k zaujímavým zákazkám.

Musím zrušiť bezplatnú skúšobnú verziu?

Nie, bezplatné testovanie sa ukončí automaticky po 7 dňoch.

tender.sk nezodpovedá za obsah odkazovaných stránok.