Používate nepodporovaný prehliadač
Feedback


Reporty a analýzy

Lepšie poznanie. Efektívne rozhodovanie. Väčšia šanca na úspech.


Služba Tender Reportov Vám pomáha lepšie porozumieť, ktoré cenové ponuky majú šancu na úspech, akú stratégiu používajú Vaši konkurenti pri tvorbe cien, alebo ktoré tendre budú vyhlasované v blízkej budúcnosti.
 

Konkurencia & cenotvorba
Spojením tendrov a ich výsledkov, analýzou víťazných ponúk a zmlúv, vizualizovaním faktov prostredníctvom grafov a tabuliek, pochopíte Vašich konkurentov ako nikdy predtým!          

 • porozumejte cenovej politike Vašej konkurencie        
 • zistite kedy je pre Vás vhodnejšie uchádzať sa o konkrétnu zákazku a kedy nie
 • identifikujte aká cena Vás urobí konkurencieschopnými
 • zistite, ktorí obstarávatelia zodpovedajú Vášmu cenovému modelu


Trhový prehľad
Viete koľko zákaziek je vo Vašom odvetví vyhlasovaných ročne? Aký je objem trhu? Kto a akí sú najväčší hráči na tomto trhu? Trhový prehľad Vám odpovie na tieto otázky a pomôže Vám v niekoľkých oblastiach:

 • zistíte aký je Váš obchodný potenciál vo verejnom sektore
 • umožní Vám lepšie naplánovať Vaše zdroje na zvýšenie podielu na trhu
 • podporí Vaše tímy predajcov poskytnutím kontaktov na najdôležitejších kupujúcich, prehľadom o bežne nakupovaných množstvách atď.
 • zefektívni Vaše rozhodovanie pred vstupom na trh


Potenciálne príležitosti
Naše reporty podporujú Vaše predaje tým, že Vám poskytnú mená a kontakty obstarávateľov, ktorí čoskoro budú potrebovať Váš produkt alebo služby. Uvidíte:          

 • zákazky na služby, ktoré budú obstarávané v najbližších mesiacoch
 • víťazov zákaziek, ktorí Vás potrebujú ako subdodávateľov, dodávateľov materiálu, vybavenia alebo doplnkových služieb
 • obstarávateľov, od ktorých sa očakáva, že čoskoro budú nakupovať určité produkty na základe ich nákupnej histórie


Report na mieru
Máte otázky, na ktoré je možné odpovedať údajmi z tendrov či výsledkov? Strávite veľa času vytváraním štatistík alebo vyhodnocovaním údajov, ktorý by sa dal efektívnejšie investovať do prípravy cenovej ponuky? Potom nás kontaktujte a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť! 

Vďaka obrovskému množstvu údajov, ktoré spracovávame, máme možnosť vytvárať prehľady s najdôležitejšími informáciami pre Vašu spoločnosť. Vytvárame prehľady šité na mieru Vašim potrebám s údajmi, s ktorými budete o krok pred Vašou konkurenciou. 
 


 

 
Ak máte záujem o vzorový report alebo chcete získať viac informácií o našich možnostiach, nechajte svoje údaje.

Odoslaním formulára súhlasíte s tým, že Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme objasnili Vaše potreby a zaslali Vám požadované informácie a ponuku. Ďalšie podrobnosti nájdete na našej stránke Ochrana súkromia.