Zásady ochrany osobných údajov


Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vás informuje - na základe predpisov vo "Všeobecnom nariadení o ochrane údajov" (GDPR) - o tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a na akom (právnom) základe. Ďalej poskytuje podrobnosti o tom, ako sa s nami spojiť, aby ste si mohli uplatniť svoje práva dotknutej osoby.

 

O nás / Správca údajov

TENDER SERVICE s.r.o.
Vajanského 22, Trnava 917 00
IČO: 35878584
IČ DPH: SK2021815510
Spoločnosť Tender Service s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 17243/T

Telefón: 033 / 55 12 691
Email k otázkam a žiadostiam súvisiacich s ochranou údajov: ochrana.udajov@tender.sk
 

Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame údaje, ktoré ste uviedli počas registrácie, Vašu IP adresu (IP adresu spoločnosti) počas potvrdzovania verifikačného linku, prihlásenia a otváranie detailov zákaziek v osobnom konte.
Spracúvame tiež dodatočné údaje, ako napríklad Vaše mobilné telefónne číslo, v prípade, že ste nám neskôr počas nášho obchodného vzťahu uviedli.
NEZHROMAŽĎUJEME žiadne špeciálne kategórie osobných údajov.

Na aké účely zhromažďujeme určité údaje

Naša služba je informačnou službou typu Business-to-Business. Svoju službu môžeme splniť v očakávanej kvalite, len keď vás môžeme kontaktovať - telefonicky aj prostredníctvom e-mailu - s cieľom diskutovať o tom, o aké ponuky máte záujem.
IP - adresy sú zhromažďované len z technických a právnych dôvodov.

Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov

 • Zmluvná potreba: môžeme poskytnúť našu službu len vtedy, keď vás môžeme kontaktovať

 • Právna povinnosť: zhromažďujeme IP adresu dvojitého overenia verifikačným linkom, aby sme dokázali, že určitá osoba súhlasila a našimi podmienkami a politikou ochrany osobných údajov.

Náš oprávnený záujem

 • Na ochranu nášho obchodného modelu: bezplatnú skúšobnú verziu môžeme ponúknuť iba vtedy, keď sa zabezpečí, že tá istá osoba alebo spoločnosť sa znova a znovu nezaregistruje na túto bezplatnú skúšobnú verziu. Musíme preto uchovávať údaje aj po uplynutí skúšobnej doby.
  Počas a krátko po testovaní vás budeme kontaktovať a diskutovať o tom, či chce teraz či v budúcnosti využívať naše služby a ako ich plánuje využívať.

 • Dodržiavanie našich podmienok / spravodlivé používanie: poskytované informácie sú určené pre využitie našimi zákazníkmi pri predkladaní cenových ponúk / uchádzaní sa o zákazky v rámci svojich obchodných odvetví. Stiahnutie ďalších údajov vrátane súťažných podkladov s úmyslom opätovného predaja týchto informácií nie je povolené. Technické nástroje (napríklad roboty) na uchytenie údajov sú zakázané, pretože môžu poškodiť výkon našej platformy.

Dobrovoľný súhlas

Poskytnutím dobrovoľného súhlasu s prijímaním správ alebo ponúk ohľadne našich služieb nám dovolíte, aby sme vám zasielali e-maily alebo vás zavolali, ak máme nové služby alebo nápady na užívanie služby, o ktorých sa domnievame, že sú užitočné pre vašu spoločnosť pri predkladaní ponúk / uchádzaní sa o verejné zákazky. Môžeme vám tiež posielať akciové ponuky našej služby. Nebudeme vám posielať správy, ktoré nesúvisia s verejnými súťažami.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť buď prihlásením sa do svojho účtu a zrušením začiarknutia políčka súhlasu, zaslaním e-mailu na adresu info@tender.sk alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je umiestnený v niektorom z našich e-mailov týkajúcich sa vášho súhlasu.

Upozorňujeme, že to neplatí pre výsledkové emaily s aktuálnymi informáciami o verejných zákazkách, ktoré Vám zasielame na základe nášho zmluvného záväzku. Ak chcete zastaviť bezplatnú skúšobnú verziu alebo chcete zrušiť platené predplatné, informujte nás prosím na adrese info@tender.sk.


Príjemcovia údajov / prenos tretím stranám

Nepredávame ani neprenajímame vaše osobné údaje tretím stranám. Osobné údaje zdieľame iba so spracovateľmi údajov, ktorí pracujú v našom mene, t. j. plnia služby potrebné pre vlastnú prevádzku (v oblasti účtovníctva, marketingových služieb a prevádzky našich webových stránok). So všetkými z nich máme zmluvný vzťah, ktorý pokrýva všetky potrebné opatrenia na ochranu, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Osobné údaje neprenášame tretím stranám. Pre naše zásady ochrany osobných údajov súvisiace so službou Google Analytics nájdete v nižšie uvedenej kapitole.

 

Google Analytics / Cookies

Tender.sk používa Google Analytics, nástroj pre webovú analytiku poskytovanú spoločnosťou Google. Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení, a umožňujú analyzovať Vaše správanie na webovej stránke. Informácie o správaní sa na tejto stránke sú obvykle preposielané na server spoločnosti Google v USA, a tam sú uchovávané. Vďaka  IP anonymizácii tejto stránky bude ale Vaša IP adresa eště pred jej odoslaním skrátená. Len vo  výnimočných situáciách bude odoslaná celá IP adresa, a až potom bude skrátená. Google tieto informácie použije na zhodnotenie Vášho správania na tejto stránke, na vypracovanie reportov týkajúcich sa aktivity na tejto stránke, a k ďalším službám súvisiacich s prevádzkou tohto webu. Vaša IP adresa určená na spracovanie informácií nástrojom Google Analytics nebude použitá v rámci iných nástrojov spoločnosti Google. Ukladaniu „cookies“ na Vašom zariadení môžete zamedziť prostredníctvom nastavenia Vášho internetového prehliadača. Ak tak ale urobíte, je možné, že nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie tejto stránky. Zber údajov nástrojom Google Analytics môžete zakázať stiahnutím  plug-inu dostupného na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Alternatívne môžete zabrániť zberu pomocou služby Google Analytics na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=sk.

V rámci nástroja Google Analytics využívame možnosti anonymizácie IP adries, čo znamená, že spoločnosť Google nedostane Vašu presnú IP adresu, a na základe čoho Vás nie je možné identifikovať, alebo použiť detailné geografické zacielenie.  Taktiež  nepoužívame remarketing, a tak od nás neobdržíte reklamy vytvorené na základe vašej histórie vyhľadávania.
 

Vaše práva

Máte nasledovné práva k osobným údajom, ktoré spracovávame:
 • Právo byť informovaný o tom, aké Vaše osobné údaje sú či boli spracované, na aký čas budú uchovávané a za akým účelom
 • Právo na nápravu
 • Právo na vymazanie, pokiaľ nie je obmedzené zmluvnými potrebami, právnymi dôvodmi alebo oprávneným záujmom (pozri vyššie)
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenos dát
Okrem toho máte právo podať sťažnosť k spracovávaniu vašich osobných údajov v nasledujúcom riadiacom orgáne:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika              
Telefón: +421 /2/ 3231 3220
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
 
Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na ochrana.udajov@tender.sk alebo na telefónnom čísle 033 / 55 12 961.