Feedback

Prehľad zákaziek pre: Portugalsko

V tejto kategórii ponúkame zákazky z Portugalska

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 7 610 zákaziek. Strana: 1 ( od 761)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Servicios de hostelería 19.04.19 15.07.19 23:59 Alentejo
Servicios de seguridad 19.04.19 17.05.19 23:59 PT170
Trabajos de construcción de subestaciones 19.04.19 08.05.19 17:00 Alentejo
Servicios de imaginería 19.04.19 PT170
Servicios relacionados con la gestión 19.04.19 14.05.19 18:00 PORTUGAL
Servicios de inspección y ensayo técnicos 19.04.19 PT170
Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos 19.04.19 CONTINENTE
Servicios de campañas de publicidad 19.04.19 PORTUGAL
Servicios de cirujanos especialistas 19.04.19 PT170
Servicios varios de reparación y mantenimiento 19.04.19 Lisboa

Servicios de hostelería

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Servicios de seguridad

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Trabajos de construcción de subestaciones

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Servicios de imaginería

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Výsledok

Servicios relacionados con la gestión

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Servicios de inspección y ensayo técnicos

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Výsledok

Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Výsledok

Servicios de campañas de publicidad

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Výsledok

Servicios de cirujanos especialistas

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Výsledok

Servicios varios de reparación y mantenimiento

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.04.19
Typ oznámenia: Výsledok