Feedback

Prehľad zákaziek pre: Portugalsko

V tejto kategórii ponúkame zákazky z Portugalska

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 23 277 zákaziek. Strana: 1 ( od 2328)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Servicios de transporte por la vía pública 17.08.18 PT187
Equipo de red 17.08.18 Grande Lisboa
Reactivos de laboratorio 17.08.18 Grande Lisboa
Servicios de reparación y mantenimiento y servicios asociados relacionados con aeronaves y otros equipos 17.08.18 13.09.18 17:00 Região Autónoma da MADEIRA, P
Sistemas de PABX 17.08.18 PT170
Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal 17.08.18 PT170
Distribución de gas 17.08.18 PT170
Servicios públicos 17.08.18 10.09.18 18:00 PORTUGAL
Servicios de gestión de viajes 17.08.18 13.09.18 18:00 PORTUGAL
Servicios de imaginería 17.08.18 14.09.18 17:00 PORTUGAL

Servicios de transporte por la vía pública

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Equipo de red

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Reactivos de laboratorio

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Servicios de reparación y mantenimiento y servicios asociados relacionados con aeronaves y otros equipos

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Sistemas de PABX

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Distribución de gas

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Servicios públicos

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Servicios de gestión de viajes

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Servicios de imaginería

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)