Feedback

Prehľad zákaziek pre: Macedónsko

Tento zoznam prináša zákazky z Macedónska

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 672 zákaziek. Strana: 1 ( od 68)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Санација на олуци во машинска зграда ХЕЦ Козјак 16.08.18 21.08.18 Macedónsko
Надградба и одржување на Системот за управување со државно земјоделско земјиште 16.08.18 30.08.18 Macedónsko
Дигитални сертификати 16.08.18 21.08.18 Macedónsko
Апарати во кујна 16.08.18 27.08.18 Macedónsko
УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА САРАЈ 16.08.18 05.09.18 Macedónsko
Инспекција и сервисирање на регулациони склопки од регулационите трансформатори 16.08.18 04.09.18 Macedónsko
МЛЕКО ВО ПРАВ ЗА ПРЕМАТУРНИ НОВОРОДЕНЧИЊА И МЛЕКО ВО ПРАВ ПОЧЕТНА ФОРМУЛА ЗА ДОЕНЧИЊА 16.08.18 29.08.18 Macedónsko
Изработка и ревизија на проектна документација за водовод и канализација 16.08.18 05.09.18 Macedónsko
Елементи за потопни пумпи, хидраулични црева и каиши (повторена постапка) 16.08.18 22.08.18 Macedónsko
набавка на систем за дестилирана вода или ХПВ вода по ЕУ и УСП за потребите на одделението за припрема на инфузиони раствори 16.08.18 27.08.18 Macedónsko

Санација на олуци во машинска зграда ХЕЦ Козјак

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Надградба и одржување на Системот за управување со државно земјоделско земјиште

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Дигитални сертификати

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Апарати во кујна

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА САРАЈ

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Инспекција и сервисирање на регулациони склопки од регулационите трансформатори

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

МЛЕКО ВО ПРАВ ЗА ПРЕМАТУРНИ НОВОРОДЕНЧИЊА И МЛЕКО ВО ПРАВ ПОЧЕТНА ФОРМУЛА ЗА ДОЕНЧИЊА

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Изработка и ревизија на проектна документација за водовод и канализација

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Елементи за потопни пумпи, хидраулични црева и каиши (повторена постапка)

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

набавка на систем за дестилирана вода или ХПВ вода по ЕУ и УСП за потребите на одделението за припрема на инфузиони раствори

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)