Feedback

Prehľad zákaziek pre: Životné prostredie

Tender.sk vám prináša najväčšiu aktuálnu databázu verejného obstarávania zo sféry životného prostredia.

Nájdete tu všetky vyhlásené súťaže a tiež už vysúťažené výsledky z oblasti ohľadom sanácie životného prostredia, environmentálnej záťaže, ekologických meraní či eko-efektivity. Posudzujete vplyv na životné prostredie v súvislosti so stavbami, zaoberáte sa environmentálnymi normami pre stavby, či analyzujete indikátory životného prostredia? Tu ste na správnej adrese.

Prehľad týchto obchodných príležitostí pochádza z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a vybrali sme ich z desaťtisícov verejných zákaziek v našej databáze, ktoré denne monitorujeme.

Nielenže vám ušetríme váš čas vďaka nášmu dennému monitoringu zákaziek z oblasti, ktorá vás najviac zaujíma, ale tiež zvýšime Vašu šancu na úspech tým, že Vám zašleme ponuky v oblasti životného prostredia včas priamo do Vášho emailu.

Chcete získavať takéto zákazky do vášho emailu hneď ako sú vyhlásené? Zaregistrujte sa na 7dňový odber zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu s verejnými zákazkami.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 41 zákaziek. Strana: 1 ( od 5)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 18.06.19 24.06.19 00:55 Žilinský kraj
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu 18.06.19 21.06.19 11:45 Trnavský kraj
Skúšky dlhodobej stability 18.06.19 21.06.19 Prešovský kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. no (15 02 02, 13 02 05, 15 01 10, 16 01 14) 18.06.19 21.06.19 11:00 Žilinský kraj
Skúšky dlhodobej stability rtg prístrojov 18.06.19 21.06.19 16:00 Prešovský kraj
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku 18.06.19 18.07.19 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu 17.06.19 26.06.19 09:00 Žilinský kraj
Zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 17.06.19 21.06.19 Prešovský kraj
Odvoz a zneškodnenie triedených a zmiešaných objemových odpadov okrem komunálneho odpadu 14.06.19 Bratislavský kraj
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (no) 14.06.19 19.06.19 16:00 Košický kraj

Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Skúšky dlhodobej stability

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. no (15 02 02, 13 02 05, 15 01 10, 16 01 14)

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Skúšky dlhodobej stability rtg prístrojov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a zneškodnenie triedených a zmiešaných objemových odpadov okrem komunálneho odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.19
Typ oznámenia: Výsledok

Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (no)

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)