Feedback

Prehľad zákaziek pre: Životné prostredie

Tender.sk vám prináša najväčšiu aktuálnu databázu verejného obstarávania zo sféry životného prostredia.

Nájdete tu všetky vyhlásené súťaže a tiež ich výsledky z oblasti životného prostredia, jeho sanáciu, environmentálne záťaže a pod. Posudzujete vplyv na životné prostredie v súvislosti so stavbami, zaoberáte sa environmentálnymi normami pre stavby, či analyzujete indikátory životného prostredia? Tu ste na správnej adrese.

Prehľad týchto obchodných príležitostí pochádza z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a vybrali sme ich z desaťtisícov verejných zákaziek v našej databáze, ktoré denne monitorujeme.

Nielenže vám ušetríme váš čas vďaka nášmu dennému monitoringu zákaziek z oblasti, ktorá vás najviac zaujíma, ale tiež zvýšime Vašu šancu na úspech tým, že Vám zašleme ponuky v oblasti životného prostredia včas priamo do Vášho emailu.

Chcete získavať takéto zákazky do vášho emailu hneď ako sú vyhlásené? Zaregistrujte sa na 7dňový odber zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu s verejnými zákazkami.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 27 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu 15.02.19 26.03.19 09:00 Trenčiansky kraj
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 14.02.19 Bratislavský kraj
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku 12.02.19 20.02.19 10:00 Žilinský kraj
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku 12.02.19 20.02.19 10:00 Žilinský kraj
Likvidácia a spracovanie odpadu 12.02.19 20.02.19 Banskobystrický kraj
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek na odtoku z odlučovača ropných látok 11.02.19 Banskobystrický kraj
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 11.02.19 20.02.19 08:00 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej nízkouhlíkovej stratégie 11.02.19 22.02.19 14:00 Banskobystrický kraj
Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu 06.02.19 Košický kraj
Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy 01.02.19 Bratislavský kraj

Likvidácia chemického nebezpečného odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Likvidácia a spracovanie odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Akreditovaný odber a rozbor vzoriek na odtoku z odlučovača ropných látok

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej nízkouhlíkovej stratégie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 01.02.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie