Feedback

Prehľad zákaziek pre: Životné prostredie

Tender.sk vám prináša najväčšiu aktuálnu databázu verejného obstarávania zo sféry životného prostredia.

Nájdete tu všetky vyhlásené súťaže a tiež ich výsledky z oblasti životného prostredia, jeho sanáciu, environmentálne záťaže a pod. Posudzujete vplyv na životné prostredie v súvislosti so stavbami, zaoberáte sa environmentálnymi normami pre stavby, či analyzujete indikátory životného prostredia? Tu ste na správnej adrese.

Prehľad týchto obchodných príležitostí pochádza z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a vybrali sme ich z desaťtisícov verejných zákaziek v našej databáze, ktoré denne monitorujeme.

Nielenže vám ušetríme váš čas vďaka nášmu dennému monitoringu zákaziek z oblasti, ktorá vás najviac zaujíma, ale tiež zvýšime Vašu šancu na úspech tým, že Vám zašleme ponuky v oblasti životného prostredia včas priamo do Vášho emailu.

Chcete získavať takéto zákazky do vášho emailu hneď ako sú vyhlásené? Zaregistrujte sa na 7dňový odber zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu s verejnými zákazkami.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 37 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 12.11.18 12.12.18 Banskobystrický kraj
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu 06.12.18 Bratislavský kraj
Minimálny rozbor pitných vôd, odber tkanív a sterov z povrchu tiel a stery na účinnosť dezinfekcie 05.12.18 Banskobystrický kraj
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 05.12.18 Trenčiansky kraj
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti 05.12.18 10.12.18 Košický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky 03.12.18 08.04.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 30.11.18 Žilinský kraj
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno " 28.11.18 11.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Spracovanie komunálneho odpadu 26.11.18 Bratislavský kraj
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových 26.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Minimálny rozbor pitných vôd, odber tkanív a sterov z povrchu tiel a stery na účinnosť dezinfekcie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.12.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 03.12.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 30.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno "

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 28.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Spracovanie komunálneho odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 26.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 26.11.18
Typ oznámenia: Výsledok