Feedback

Prehľad zákaziek pre: Zákazky s nízkou hodnotou

Pri zákazkách s nízkou predpokladanou hodnotou nie je zákonná povinnosť uverejňovať tendre na Vestníku verejného obstarávania, objavujú sa na rozličných zdrojoch, ktorými sú najčastejšie profily obstarávateľov, úradné nástenky, či webstránky. Aktuálne ich máme v portfóliu viac než 8 500, zákazky z nich tvoria 25% našej databázy zákaziek.

O zákazku s nízkou hodnotou sa jedná, ak jej predpokladaná hodnota neprekračuje hodnotu:

* 15 000 € pre tovary (okrem potravín), stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu
* 50 000 € pre tovary nie bežne dostupné na trhu
* 150 000 € pre stavebné práce nie bežne dostupné na trhu

Verejné zákazky s nízkou hodnotou predstavujú skvelé obchodné príležitosti pre malé a stredne veľké firmy. Nechajte si ich denne zasielať do Vášho e-mailu!

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

V nasledovnom zozname nájdete aktuálne verejné zákazky malého rozsahu.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 421 zákaziek. Strana: 1 ( od 43)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vybudovanie bezbariérového prístupu 20.06.18 04.07.18 10:00 Nitriansky kraj
Novostavba rozhľadne 20.06.18 02.07.18 16:00 Bratislavský kraj
Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej škôlky prístavbou a zateplenie tejto prístavby 20.06.18 29.06.18 Nitriansky kraj
Projektová dokumentácia stavby „Zníženie energetickej náročnosti spoločenskej prístavby budovy 20.06.18 29.06.18 14:00 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia elektrického - bleskozvodu 20.06.18 28.06.18 Košický kraj
Zníženie energetickej náročnosti budov – projektová dokumentácia 20.06.18 27.06.18 10:00 Banskobystrický kraj
Výmena kanalizácie 20.06.18 29.06.18 09:00 Nitriansky kraj
Prístroj pre mechanizované skúšanie svorníkov TNR M140 ultrazvukom 20.06.18 25.06.18 Bratislavský kraj
Oprava výtokového plata 20.06.18 22.06.18 Bratislavský kraj
Oprava benzínového krovinorezu 20.06.18 26.06.18 Bratislavský kraj

Vybudovanie bezbariérového prístupu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Novostavba rozhľadne

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej škôlky prístavbou a zateplenie tejto prístavby

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projektová dokumentácia stavby „Zníženie energetickej náročnosti spoločenskej prístavby budovy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia elektrického - bleskozvodu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zníženie energetickej náročnosti budov – projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výmena kanalizácie

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prístroj pre mechanizované skúšanie svorníkov TNR M140 ultrazvukom

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava výtokového plata

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava benzínového krovinorezu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)