Feedback

Prehľad zákaziek pre: Záhradnícke služby

Služba Tender.sk vás informuje o najčerstvejších zákazkách verejného obstarávania a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti záhradníckych služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 9 000 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci záhradníckych služieb a úpravy zelene - plánovanie záhrad, parkov, exteriérové úpravy, rekultivácia a údržba trávnatých plôch, výsadba kvetinových záhonov, kosenie, odplevelovanie, likvidácia náletových porastov a podobne.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 30 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Revitalizácia trávnatej plochy 18.06.19 25.06.19 10:00 Žilinský kraj
Multifunkčné ihrisko 42x22 m 18.06.19 26.06.19 10:00 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 18.06.19 08.07.19 Trenčiansky kraj
Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok 18.06.19 25.06.19 10:00 Žilinský kraj
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov 18.06.19 Prešovský kraj
Uskutočnenie udržiavacích prác na štátnej hranici_časť 2 17.06.19 24.06.19 14:00 Košický kraj
Uskutočnenie udržiavacích prác na štátnej hranici 17.06.19 24.06.19 14:00 Košický kraj
Prenájom pozemku 16.06.19 01.07.19 Bratislavský kraj
Zmes trávna malacky 12.06.19 Bratislavský kraj
Osivá tráv 06.06.19 Žilinský kraj

Revitalizácia trávnatej plochy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Multifunkčné ihrisko 42x22 m

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Výsledok

Uskutočnenie udržiavacích prác na štátnej hranici_časť 2

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Uskutočnenie udržiavacích prác na štátnej hranici

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom pozemku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zmes trávna malacky

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 12.06.19
Typ oznámenia: Výsledok

Osivá tráv

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 06.06.19
Typ oznámenia: Výsledok