Feedback

Prehľad zákaziek pre: Záhradnícke služby

Služba Tender.sk vás informuje o najčerstvejších zákazkách verejného obstarávania a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti záhradníckych služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 8 500 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci záhradníckych služieb a úpravy zelene - plánovanie záhrad, parkov, exteriérové úpravy, rekultivácia a údržba trávnatých plôch, výsadba kvetinových záhonov, kosenie, odplevelovanie, likvidácia náletových porastov a podobne.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 25 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov rep 12.10.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach 11.10.18 25.10.18 Nitriansky kraj
Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ 10.10.18 19.10.18 Trnavský kraj
Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska –výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 08.10.18 19.10.18 Žilinský kraj
Dovybavenie diela „Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión“ 05.10.18 Bratislavský kraj
Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy 05.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Revitalizácia centra obce Ohrady 03.10.18 Trnavský kraj
Orez vzrastlých drevín horolezeckou technikou 01.10.18 Bratislavský kraj
Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska - výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 02.10.18 19.10.18 Žilinský kraj
Obnova tradičného obhospodarovania - Drienčanský kras 01.10.18 Banskobystrický kraj

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov rep

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 10.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska –výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 08.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dovybavenie diela „Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión“

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 05.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 05.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Revitalizácia centra obce Ohrady

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 03.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Orez vzrastlých drevín horolezeckou technikou

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 01.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska - výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 02.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Obnova tradičného obhospodarovania - Drienčanský kras

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 01.10.18
Typ oznámenia: Výsledok