Feedback

Prehľad zákaziek pre: Záhradnícke služby

Služba Tender.sk vás informuje o najčerstvejších zákazkách verejného obstarávania a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti záhradníckych služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 8 500 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci záhradníckych služieb a úpravy zelene - plánovanie záhrad, parkov, exteriérové úpravy, rekultivácia a údržba trávnatých plôch, výsadba kvetinových záhonov, kosenie, odplevelovanie, likvidácia náletových porastov a podobne.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 17 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vodozádržné opatrenia pre účely zavlažovania zámockých záhrad v Holíči 06.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ 29.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Arboristické orezy vo verejnej zeleni 29.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Arboristické orezy vo verejnej zeleni 29.11.18 Banskobystrický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar 27.11.18 10.12.18 Nitriansky kraj
Vodozádržné opatrenia pre účely zavlažovania zámockých záhrad v Holíči 16.11.18 Trnavský kraj
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika 15.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána 15.11.18 Nitriansky kraj
Odborné vysadenie a presadenie stromov v náhradnej výsadbe 14.11.18 Trenčiansky kraj
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach 13.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vodozádržné opatrenia pre účely zavlažovania zámockých záhrad v Holíči

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Arboristické orezy vo verejnej zeleni

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Arboristické orezy vo verejnej zeleni

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 27.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vodozádržné opatrenia pre účely zavlažovania zámockých záhrad v Holíči

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Odborné vysadenie a presadenie stromov v náhradnej výsadbe

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie