Feedback

Prehľad zákaziek pre: Web-design

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry webdesignu. Zákazky dopytujú služby dizajnu a tvorby webu.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bola nájdená jedna zákazka.
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky a aplikácia na vytvorenej doméne. 14.01.19 20.01.19 23:55 Stredné Slovensko

Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky a aplikácia na vytvorenej doméne.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)