Feedback

Prehľad zákaziek pre: Vzdelávacie služby

Služba Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených verejných obstarávaniach a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti vzdelávacích služieb.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili zo všetkých kútov Slovenska čo predstavuje viac než 8 500 zdrojov zákaziek a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci vzdelávacích a školiacich služieb - školenia, semináre, vzdelávacie kurzy, odborné výcviky a príprava, praktická výučba, rekvalifikačné kurzy, tréningy, školiace programy a pod.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 9 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vzdelávanie zamestnancov 2018 v oblasti projektového riadenia ukončené certifikátom 13.08.18 17.08.18 11:00 Bratislavský kraj
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti počítačových zručností ukončené certifikátom 2018 13.08.18 17.08.18 11:30 Bratislavský kraj
Priebežné vzdelávanie zamestnancov 10.08.18 24.08.18 Bratislavský kraj
Vzdelávacia aktivita s názvom manažment stresu a konfliktov 03.08.18 Bratislavský kraj
Špecifický edukačný obsah pre vzdelávanie v oblasti DATA SCIENCIE v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ 31.07.18 Bratislavský kraj
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky 25.07.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „b“ na skupinu „c“, podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia 02.07.18 Žilinský kraj
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „c“ na skupinu „ce“, podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia 02.07.18 Žilinský kraj
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „b/c“ na skupinu „d“ podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia 02.07.18 Žilinský kraj

Vzdelávanie zamestnancov 2018 v oblasti projektového riadenia ukončené certifikátom

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti počítačových zručností ukončené certifikátom 2018

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Priebežné vzdelávanie zamestnancov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 10.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vzdelávacia aktivita s názvom manažment stresu a konfliktov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 03.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Špecifický edukačný obsah pre vzdelávanie v oblasti DATA SCIENCIE v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 31.07.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.07.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „b“ na skupinu „c“, podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 02.07.18
Typ oznámenia: Výsledok

Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „c“ na skupinu „ce“, podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 02.07.18
Typ oznámenia: Výsledok

Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „b/c“ na skupinu „d“ podľa platných právnych predpisov, vrátane poplatkov za psychologický test, poplatkov za záverečnú skúšku a poplatkov za vydanie vodičského oprávnenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 02.07.18
Typ oznámenia: Výsledok