Feedback

Prehľad zákaziek pre: Výskum a vývoj trhu

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry výskumu a vývoja trhu. Jedná sa o vypracovanie trhových prieskumov, ale aj štúdií zameraných na mnohé témy.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 10 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 24.05.19 Prešovský kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina 23.05.19 Prešovský kraj
Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 22.05.19 27.05.19 10:00 Banskobystrický kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina 22.05.19 Prešovský kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu 15.05.19 Prešovský kraj
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku 15.05.19 Bratislavský kraj
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava 29.04.19 28.05.19 10:00 Bratislavský kraj
Informačné navigačné tabule pre rozšírený závorový systém v parkovacej Zóne C - prípravné trhové konzultácie 23.04.19 Trnavský kraj
Sektorovo riadené inovácie 15.04.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina 26.03.19 Prešovský kraj

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.05.19
Typ oznámenia: Zrušenie

Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.05.19
Typ oznámenia: Zrušenie

Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.04.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Informačné navigačné tabule pre rozšírený závorový systém v parkovacej Zóne C - prípravné trhové konzultácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.04.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Sektorovo riadené inovácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.04.19
Typ oznámenia: Výsledok

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 26.03.19
Typ oznámenia: Oprava