Feedback

Prehľad zákaziek pre: Výskum a vývoj trhu

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry výskumu a vývoja trhu. Jedná sa o vypracovanie trhových prieskumov, ale aj štúdií zameraných na mnohé témy.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 11 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému 15.01.19 28.01.19 10:00 Žilinský kraj
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií 31.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu 28.12.18 Prešovský kraj
Vytvorenie a sprevádzkovanie portálu, ktorý umožní online predaj a samoobslužné doručenie elektronických kurzov 21.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o. 19.12.18 Košický kraj
ESS 9_Zber dát 17.12.18 Košický kraj
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o. 10.12.18 Košický kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy 20.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vývoj aplikačného softvéru 20.11.18 Banskobystrický kraj
Vývoj aplikačného softvéru 20.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 31.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 28.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Vytvorenie a sprevádzkovanie portálu, ktorý umožní online predaj a samoobslužné doručenie elektronických kurzov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

ESS 9_Zber dát

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 10.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Vývoj aplikačného softvéru

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Vývoj aplikačného softvéru

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie