Feedback

Prehľad zákaziek pre: Výskum a vývoj trhu

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry výskumu a vývoja trhu. Jedná sa o vypracovanie trhových prieskumov, ale aj štúdií zameraných na mnohé témy.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 13 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina 18.03.19 Prešovský kraj
Prieskum dopravy cez hranice 16.03.19 22.03.19 09:00 Banskobystrický kraj
Prieskum dopravného správania v domácnostiach 16.03.19 22.03.19 09:30 Banskobystrický kraj
Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 16.03.19 22.03.19 10:00 Banskobystrický kraj
Výroba a dodanie označovacích prvkov 15.03.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prieskum dopravy cez hranice 14.03.19 22.03.19 09:00 Banskobystrický kraj
Prieskum dopravného správania v domácnostiach 14.03.19 22.03.19 09:30 Banskobystrický kraj
Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 14.03.19 22.03.19 10:00 Banskobystrický kraj
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o. 13.03.19 Košický kraj
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku 18.02.19 Bratislavský kraj

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Oprava

Prieskum dopravy cez hranice

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prieskum dopravného správania v domácnostiach

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výroba a dodanie označovacích prvkov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Prieskum dopravy cez hranice

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prieskum dopravného správania v domácnostiach

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.02.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie