Feedback

Prehľad zákaziek pre: Výskum a vývoj trhu

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry výskumu a vývoja trhu. Jedná sa o vypracovanie trhových prieskumov, ale aj štúdií zameraných na mnohé témy.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 13 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Zostavenie štatistických údajov 16.11.18 22.11.18 09:00 Bratislavský kraj
Strategický dokument „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“ 16.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zostavenie štatistických údajov 15.11.18 21.11.18 09:00 Bratislavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - ESS 9_Zber dát 07.11.18 22.11.18 Košický kraj
Zber dát ESS 9 06.11.18 Košický kraj
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 30.10.18 Košický kraj
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures 25.10.18 Bratislavský kraj
Rozšírenie produktovej rady o informačný systém na podporu riadenia vnútropodnikových procesov a súvisiaca integrácia 22.10.18 Košický kraj
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru 08.10.18 Prešovský kraj
Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, pr 03.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zostavenie štatistických údajov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Strategický dokument „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zostavenie štatistických údajov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - ESS 9_Zber dát

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 07.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zber dát ESS 9

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 30.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rozšírenie produktovej rady o informačný systém na podporu riadenia vnútropodnikových procesov a súvisiaca integrácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 08.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a právna, technická a finančná podpora v súvislosti s aplikáciou koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, pr

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 03.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie