Feedback

Prehľad zákaziek pre: Výskum a vývoj trhu

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry výskumu a vývoja trhu. Jedná sa o vypracovanie trhových prieskumov, ale aj štúdií zameraných na mnohé témy.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 11 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, revízie, kontrola elektrických spotrebičov a ručného náradia 20.09.18 25.09.18 Bratislavský kraj
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti 20.09.18 04.10.18 09:00 Žilinský kraj
Zostavenie štatistických údajov o leteckej doprave z databázy rezervačného systému „Sabre“ 20.09.18 26.09.18 Bratislavský kraj
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín 13.09.18 Trenčiansky kraj
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru 11.09.18 27.09.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín 22.08.18 25.09.18 Trenčiansky kraj
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 05.09.18 Košický kraj
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií 29.08.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Monitoring podnikateľského prostredia – analýzy 22.08.18 Bratislavský kraj
Poradenské služby v oblasti auditu. 09.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, revízie, kontrola elektrických spotrebičov a ručného náradia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zostavenie štatistických údajov o leteckej doprave z databázy rezervačného systému „Sabre“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 05.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Monitoring podnikateľského prostredia – analýzy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Poradenské služby v oblasti auditu.

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 09.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie