Feedback

Prehľad zákaziek pre: Vodohospodárstvo a kanalizácia

Portál Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti vodohospodárstva a kanalizácií. Jedná sa o stavbu vodárenských a kanalizačných objektov, ale aj o nakladanie s vodou či odpadmi.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 143 zákaziek. Strana: 1 ( od 15)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dodávka filtrov do zariadenia na čistenie vody 20.09.18 26.09.18 Bratislavský kraj
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová 21.09.18 Banskobystrický kraj
Kanalizácia - Kálnica 21.09.18 15.10.18 Trenčiansky kraj
Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok 21.09.18 19.10.18 Bratislavský kraj
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_3 21.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov: Stavebné práce 21.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rekonštrukcia hygienických zariadení 20.09.18 27.09.18 09:00 Banskobystrický kraj
Rekonštrukcia kanalizácie a suterénu 20.09.18 26.09.18 09:00 Banskobystrický kraj
Stavebné práce 20.09.18 27.09.18 09:00 Banskobystrický kraj

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Dodávka filtrov do zariadenia na čistenie vody

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vybudovanie vodovodu v obci Michalová

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Výsledok

Kanalizácia - Kálnica

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_3

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov: Stavebné práce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Výsledok

Rekonštrukcia hygienických zariadení

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia kanalizácie a suterénu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stavebné práce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)