Feedback

Prehľad zákaziek pre: Tesárstvo

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry tesárstva. Často ide o stavbu drevených konštrukcií pre stavbu, alebo reštaurovanie objektov.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 17 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky, Holíč 27.05.19 Trnavský kraj
Domov sociálnych služieb - Rekonštrukcia kuchyne 22.05.19 05.06.19 09:00 Banskobystrický kraj
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. Etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku 22.05.19 Žilinský kraj
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady 06.05.19 30.05.19 13:30 Nitriansky kraj
ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV 20.05.19 07.06.19 10:00 Banskobystrický kraj
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady 17.05.19 Nitriansky kraj
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa 15.05.19 Prešovský kraj
Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo 06.05.19 Žilinský kraj
Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom 06.05.19 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo 06.05.19 Žilinský kraj

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky, Holíč

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Domov sociálnych služieb - Rekonštrukcia kuchyne

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 22.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. Etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 22.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.05.19
Typ oznámenia: Výsledok