Feedback

Prehľad zákaziek pre: Tesárstvo

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry tesárstva. Často ide o stavbu drevených konštrukcií pre stavbu, alebo reštauráciu objektov..

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 9 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej 15.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného centra 08.01.19 Košický kraj
Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná 27.12.18 Prešovský kraj
Obnova Kláštora v Hronskom Beňadiku – Biskupstvo Nitra 27.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci 27.12.18 Košický kraj
NKP BH - Rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu 04.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
„Vidiecky dom - ekoturistické a kultúrne centrum“ 26.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu 23.11.18 Nitriansky kraj
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ 21.11.18 Trenčiansky kraj

Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného centra

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 08.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Obnova Kláštora v Hronskom Beňadiku – Biskupstvo Nitra

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NKP BH - Rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 04.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

„Vidiecky dom - ekoturistické a kultúrne centrum“

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 26.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 23.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie