Feedback

Prehľad zákaziek pre: Telekomunikácie

Portál Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených tendroch a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti telekomunikácií.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré monitorujeme každý deň.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci hlasových, televíznych či mobilných služieb či dodávok telekomunikačných zariadení. Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 62 zákaziek. Strana: 1 ( od 7)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Obnova telemetrických zariadení 15.02.19 01.03.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Sip telefóny a licencie 14.02.19 18.02.19 Bratislavský kraj
Wifi pre Teba 14.02.19 01.03.19 Banskobystrický kraj
Telekomunikačná technológia LTE 14.02.19 Bratislavský kraj
Služby mobilného operátora 14.02.19 Východné Slovensko
Televízor televízor 13.02.19 15.02.19 10:24 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 13.02.19 04.03.19 09:00 Žilinský kraj
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 13.02.19 21.02.19 Prešovský kraj
Budovanie bezplatnej Wifi siete 11.02.19 19.02.19 Nitriansky kraj
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa 11.02.19 14.03.19 09:00 Žilinský kraj

Obnova telemetrických zariadení

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 15.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Sip telefóny a licencie

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Wifi pre Teba

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Telekomunikačná technológia LTE

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Služby mobilného operátora

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Televízor televízor

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 13.02.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 13.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Budovanie bezplatnej Wifi siete

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 11.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)