Feedback

Prehľad zákaziek pre: Telekomunikácie

Portál Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených tendroch a tiež o výsledkoch už vyhratých zákaziek z oblasti telekomunikácií.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré monitorujeme každý deň.

Zákazky vášho záujmu vám radi vyfiltrujeme a a zašleme priamo do emailu. Nechajte sa informovať o zákazkách v rámci hlasových, televíznych či mobilných služieb či dodávok telekomunikačných zariadení. Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 46 zákaziek. Strana: 1 ( od 5)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Verejné elektronické komunikačné služby hlasové služby 18.06.19 20.06.19 13:50 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 18.06.19 01.07.19 10:00 Bratislavský kraj
Revitalizácia Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. 18.06.19 Trenčiansky kraj
Elektromontážne práce 18.06.19 27.06.19 10:00 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu 17.06.19 26.06.19 Košický kraj
Projekt WIFI4EU – 12 prístupových bodov pre bezplatné WIFI pripojenie na verejných miestach 17.06.19 27.06.19 Prešovský kraj
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový 17.06.19 21.06.19 09:00 Nitriansky kraj
Revitalizácia Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. 31.05.19 25.06.19 10:00 Trenčiansky kraj
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 17.06.19 Banskobystrický kraj
Zaobstaranie WIFI siete 15.06.19 27.06.19 10:00 Trnavský kraj

Verejné elektronické komunikačné služby hlasové služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Oprava

Elektromontážne práce

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projekt WIFI4EU – 12 prístupových bodov pre bezplatné WIFI pripojenie na verejných miestach

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 31.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Oprava

Zaobstaranie WIFI siete

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)