Feedback

Prehľad zákaziek pre: Stolárske práce

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry stolárskych prác. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 10 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 13.11.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prestavba sociálno administratívnej budovy na komunitné centrum Čelovce 08.11.18 Banskobystrický kraj
Výroba, dodanie a montáž drevených trhových predajných stánkov 19.10.18 Nitriansky kraj
Udrzba budov HMBa - udrziavacie stav.prace, sluzby 10.10.18 Bratislavský kraj
Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. “južná budova” 08.10.18 Trnavský kraj
Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. “južná budova” 04.10.18 Trnavský kraj
Obnova kultúrnej pamiatky "Bývalá administratívna budova Advokátskej komory v Martine" -1. etapa 03.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obnova kultúrnej pamiatky "Bývalá administratívna budova Advokátskej komory v Martine" -1. etapa 02.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Udrzba budov HMBa - udrziavacie stav.prace, sluzby 24.09.18 Bratislavský kraj
OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ, v rámci programu INTERREG V-A SK-AT 2014 -2020 19.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 13.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prestavba sociálno administratívnej budovy na komunitné centrum Čelovce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 08.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výroba, dodanie a montáž drevených trhových predajných stánkov

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 19.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Udrzba budov HMBa - udrziavacie stav.prace, sluzby

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 10.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. “južná budova”

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 08.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. “južná budova”

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 04.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Obnova kultúrnej pamiatky "Bývalá administratívna budova Advokátskej komory v Martine" -1. etapa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 03.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Obnova kultúrnej pamiatky "Bývalá administratívna budova Advokátskej komory v Martine" -1. etapa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 02.10.18
Typ oznámenia: Výsledok

Udrzba budov HMBa - udrziavacie stav.prace, sluzby

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ, v rámci programu INTERREG V-A SK-AT 2014 -2020

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie