Feedback

Prehľad zákaziek pre: Stolárske práce

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry stolárskych prác. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 7 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 15.01.19 07.02.19 Košický kraj
Rekonštrukcia elektroinštalácie 10.01.19 21.01.19 14:00 Prešovský kraj
Stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, II. Etapa obnovy, technické zázemie II. etapa 27.12.18 Žilinský kraj
Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 14.12.18 Prešovský kraj
Styčníková doska 05.12.18 Banskobystrický kraj
Zachovanie tradícii v Martovciach 28.11.18 Nitriansky kraj
Stavebné úpravy PEDOPSYCHIATRIE - IV. NP Psychiatrická nemocnica FNsP J.A.Reimana Prešov 27.11.18 Prešovský kraj

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia elektroinštalácie

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 10.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, II. Etapa obnovy, technické zázemie II. etapa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.12.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Styčníková doska

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 05.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zachovanie tradícii v Martovciach

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 28.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Stavebné úpravy PEDOPSYCHIATRIE - IV. NP Psychiatrická nemocnica FNsP J.A.Reimana Prešov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.11.18
Typ oznámenia: Výsledok