Feedback

Prehľad zákaziek pre: Staviteľstvo pozemné

Tento zoznam zobrazuje zákazky z oboru pozemného staviteľstva. Stavba, rekonštrukcia, výstavba, dostavba, demolačné práce, murárske práce a pod.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 607 zákaziek. Strana: 1 ( od 61)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - "Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany" 19.06.18 13.07.18 Košický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice 18.06.18 12.07.18 Trnavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou 11.06.18 09.07.18 Trenčiansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer 08.06.18 06.07.18 Trnavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zimný štadión Harmincová, Bratislava – Dúbravka: Výstaba tribúny 06.06.18 03.07.18 Bratislavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice 04.06.18 27.06.18 Košický kraj
Vybudovanie bezbariérového prístupu 20.06.18 04.07.18 10:00 Nitriansky kraj
Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej škôlky prístavbou a zateplenie tejto prístavby 20.06.18 29.06.18 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia elektrického - bleskozvodu 20.06.18 28.06.18 Košický kraj
Výstavba multifunkčného ihriska 20.06.18 28.06.18 09:00 Žilinský kraj

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - "Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany"

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 11.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 08.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zimný štadión Harmincová, Bratislava – Dúbravka: Výstaba tribúny

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 04.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vybudovanie bezbariérového prístupu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej škôlky prístavbou a zateplenie tejto prístavby

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia elektrického - bleskozvodu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výstavba multifunkčného ihriska

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)