Feedback

Prehľad zákaziek pre: Staviteľstvo pozemné

V nasledovnom zozname vás informujeme o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti pozemného staviteľstva. Nájdete tu zákazky, ako sú výstavba ciest, rekonštrukcie budov, atď.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 585 zákaziek. Strana: 1 ( od 59)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Hokejbalová hala-zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska 17.08.18 Žilinský kraj
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ N. Hrušov 17.08.18 17.09.18 Prešovský kraj
"Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa" 17.08.18 Košický kraj
MES Sečovce - rekonštrukcia 17.08.18 Košický kraj
Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie 17.08.18 11.09.18 Prešovský kraj
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infra-štruktúry Žilinskej univerzity 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacitycyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš 17.08.18 11.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hokejbalová hala-zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ N. Hrušov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa"

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

MES Sečovce - rekonštrukcia

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infra-štruktúry Žilinskej univerzity

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacitycyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)