Feedback

Prehľad zákaziek pre: Staviteľstvo podzemné, výkopové práce

Zákazky o oblasti podzemnej výstavby, výkopové práce, zemné práce, práce na podzemných dráhach, podzemných parkoviskách, tuneloch, šachtách a pod.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 37 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom samosprávnom kraji 11.06.18 06.07.18 Žilinský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov 19.06.18 16.07.18 Prešovský kraj
Komplexná rekonštrukcia mosta 19.06.18 10.07.18 10:00 Bratislavský kraj
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie 19.06.18 Žilinský kraj
Stavebné úpravy teplovodného potrubia 18.06.18 28.06.18 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Stojisko podzemných kontajnerov 18.06.18 29.06.18 11:00 Košický kraj
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa 18.06.18 Prešovský kraj
Komoča – rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 – 6,260 a ĽSOH km 0,490 – 6,490 preložky rieky Nitra 18.06.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 14.06.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rekonštrukcia šachty 13.06.18 21.06.18 10:00 Bratislavský kraj

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom samosprávnom kraji

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 11.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Komplexná rekonštrukcia mosta

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.06.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Stavebné úpravy teplovodného potrubia

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stojisko podzemných kontajnerov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Komoča – rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 – 6,260 a ĽSOH km 0,490 – 6,490 preložky rieky Nitra

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rekonštrukcia šachty

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 13.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)