Feedback

Prehľad zákaziek pre: Staviteľstvo podzemné, výkopové práce

V nasledovnom zozname vás informujeme o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti podzemného staviteľstva. Najčastejšie sa jedná o stavby tunelov, kanalizácií, vodovodov.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 38 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem 16.11.18 Trenčiansky kraj
Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa 14.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV 12.11.18 18.12.18 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900 a Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001 cez rieku Oravica 12.11.18 Žilinský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem 12.11.18 10.12.18 Trenčiansky kraj
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča 12.11.18 03.12.18 Banskobystrický kraj
AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu 11.11.18 Nitriansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu 31.10.18 27.11.18 Nitriansky kraj
Most cez rieku 08.11.18 14.11.18 10:00 Košický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec 25.10.18 22.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900 a Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001 cez rieku Oravica

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 11.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 31.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Most cez rieku

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 08.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)