Feedback

Prehľad zákaziek pre: Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Portál Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti stavebného dozoru a inžinierske činnosti. .

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 137 zákaziek. Strana: 1 ( od 14)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Geodetické zameranie avyhotovenie geometrických plánov stavby 17.10.18 22.10.18 15:30 Prešovský kraj
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia – revízie plynových zariadení 16.10.18 22.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Projektové práce 16.10.18 26.10.18 10:00 Bratislavský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie 16.10.18 26.10.18 10:00 Trenčiansky kraj
Bozp a pzs 16.10.18 19.10.18 Trenčiansky kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 16.10.18 24.10.18 10:00 Bratislavský kraj
Vypracovanie diagnostiky objektu 15.10.18 24.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Projektové práce – Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním 15.10.18 22.10.18 10:00 Bratislavský kraj
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 15.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
„Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby. 15.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Geodetické zameranie avyhotovenie geometrických plánov stavby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia – revízie plynových zariadení

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 16.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projektové práce

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Bozp a pzs

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie diagnostiky objektu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projektové práce – Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

„Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.10.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie