Feedback

Prehľad zákaziek pre: Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Portál Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti stavebného dozoru a inžinierske činnosti. .

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 179 zákaziek. Strana: 1 ( od 18)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Chodník Seredská ulica č. 158-176 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí 17.08.18 Nitriansky kraj
Stavebné dozory pocas realizácie stavieb 17.08.18 31.08.18 09:00 Bratislavský kraj
Vypracovanie komplexnej diagnostiky mostného objektu 17.08.18 27.08.18 10:00 Trnavský kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu 17.08.18 27.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu Projekt obnovy cestného spojenia 17.08.18 24.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 14.08.18 06.09.18 Nitriansky kraj
Stavebné dozory počas realizácie stavieb 16.08.18 31.08.18 Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 16.08.18 20.08.18 13:00 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia materskej školy 15.08.18 21.08.18 15:00 Košický kraj

Chodník Seredská ulica č. 158-176

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Stavebné dozory pocas realizácie stavieb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie komplexnej diagnostiky mostného objektu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu Projekt obnovy cestného spojenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stavebné dozory počas realizácie stavieb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia materskej školy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)