Feedback

Prehľad zákaziek pre: Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Portál Tender.sk vás informuje o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti stavebného dozoru a inžinierske činnosti. .

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 151 zákaziek. Strana: 1 ( od 16)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Rekonštrukcia vykurovania areálu PD 18.06.19 09.07.19 14:30 Prešovský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: Most na ceste 18.06.19 01.07.19 10:00 Banskobystrický kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) 18.06.19 Žilinský kraj
Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia 18.06.19 Bratislavský kraj
Revitalizácia Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. 18.06.19 Trenčiansky kraj
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia 18.06.19 Bratislavský kraj
Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie: protipovodňová ochrana 17.06.19 25.06.19 10:00 Žilinský kraj
Revitalizácia sadu – projektová dokumentácia 17.06.19 24.06.19 13:00 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia školského internátu – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 17.06.19 28.06.19 Košický kraj
Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu 17.06.19 26.06.19 09:00 Žilinský kraj

Rekonštrukcia vykurovania areálu PD

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: Most na ceste

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica)

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Oprava

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Oprava

Revitalizácia Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Oprava

Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Oprava

Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie: protipovodňová ochrana

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia sadu – projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia školského internátu – vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)