Feedback

Prehľad zákaziek pre: Sanácia odpadov

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti sanácie odpadov. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 30 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vnútropodniková preprava odpadov a materiálov 21.09.18 15.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O 21.09.18 26.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnerov pre odpady kategórie N a preprava nebezpečných odpadov 21.09.18 19.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Skládkovanie odpadov 21.09.18 Trenčiansky kraj
Sanácia vyhnívacej nádrže 21.09.18 15.10.18 Trnavský kraj
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020 21.09.18 05.10.18 Banskobystrický kraj
Zneškodnenie nebezpečných odpadov 20.09.18 28.09.18 Trenčiansky kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice 13.09.18 01.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 17.09.18 17.10.18 Košický kraj

Vnútropodniková preprava odpadov a materiálov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnerov pre odpady kategórie N a preprava nebezpečných odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Skládkovanie odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Výsledok

Sanácia vyhnívacej nádrže

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zneškodnenie nebezpečných odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)