Feedback

Prehľad zákaziek pre: Sanácia odpadov

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti sanácie odpadov. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 35 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (no) nebezpečné odpady, likvidácia odpadov, zneškodňovanie odpadov 24.05.19 27.05.19 11:38 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 24.05.19 Košický kraj
Odvoz a likvidácia odpadov 23.05.19 Prešovský kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - sereď 23.05.19 Trenčiansky kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 23.05.19 Bratislavský kraj
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov 23.05.19 Trenčiansky kraj
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa 23.05.19 25.06.19 10:00 Nitriansky kraj
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov 23.05.19 24.06.19 10:00 Bratislavský kraj
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 20.05.19 Bratislavský kraj
Správy o hodnotení strategického dokumentu programu odpadového hospodárstva mesta 18.05.19 27.05.19 09:00 Nitriansky kraj

Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (no) nebezpečné odpady, likvidácia odpadov, zneškodňovanie odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Odvoz a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - sereď

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Správy o hodnotení strategického dokumentu programu odpadového hospodárstva mesta

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)