Feedback

Prehľad zákaziek pre: Sanácia odpadov

Táto kategória ponúka verejné zákazky súvisiace so sanáciou odpadov, čistením odpadových vôd atď.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 60 zákaziek. Strana: 1 ( od 6)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 15.06.18 18.06.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Odvoz a likvidácia odpadov odvoz odpadu, likvidácia odpadu, 15.06.18 18.06.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu 15.06.18 Košický kraj
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad 15.06.18 Prešovský kraj
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO 15.06.18 20.06.18 13:00 Nitriansky kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - sereď 14.06.18 Trnavský kraj
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu 14.06.18 Bratislavský kraj
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 14.06.18 Bratislavský kraj
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu 14.06.18 19.06.18 Trnavský kraj
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 14.06.18 19.06.18 Bratislavský kraj

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Odvoz a likvidácia odpadov odvoz odpadu, likvidácia odpadu,

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - sereď

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)