Feedback

Prehľad zákaziek pre: Sanácia odpadov

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti sanácie odpadov. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 48 zákaziek. Strana: 1 ( od 5)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 16.11.18 Bratislavský kraj
Odvoz a likvidácia odpadu 16.11.18 21.11.18 Trenčiansky kraj
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01 16.11.18 Trnavský kraj
Uloženie tuhého komunálneho odpadu na skládke 15.11.18 21.11.18 Prešovský kraj
Vyčistenie čističky odpadových vôd 15.11.18 Banskobystrický kraj
Poskytovanie verejnoprospešných služieb pre mesto Holíč 15.11.18 Trnavský kraj
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 14.11.18 19.11.18 Nitriansky kraj
Čistenie lapača tukov 14.11.18 20.11.18 Nitriansky kraj
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste 14.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke 13.11.18 19.11.18 Košický kraj

Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Odvoz a likvidácia odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Uloženie tuhého komunálneho odpadu na skládke

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vyčistenie čističky odpadových vôd

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Poskytovanie verejnoprospešných služieb pre mesto Holíč

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Čistenie lapača tukov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)