Feedback

Prehľad zákaziek pre: Projektové dokumentácie

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti projektovej dokumentácie. .

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 75 zákaziek. Strana: 1 ( od 8)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 17.08.18 03.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Projektová dokumentácia 17.08.18 24.08.18 09:30 Bratislavský kraj
Vypracovanie komplexnej diagnostiky mostného objektu 17.08.18 27.08.18 10:00 Trnavský kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu 17.08.18 27.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu Projekt obnovy cestného spojenia 17.08.18 24.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 14.08.18 06.09.18 Nitriansky kraj
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Centrum pomoci človeku 16.08.18 24.08.18 10:00 Trnavský kraj
Vybudovanie náhradného zdroja budovy „K“ – projektová dokumentácia 15.08.18 30.08.18 11:00 Trenčiansky kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu 15.08.18 24.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
Architektonicko historický výskum objektov 15.08.18 23.08.18 10:00 Trenčiansky kraj

Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie komplexnej diagnostiky mostného objektu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu Projekt obnovy cestného spojenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Centrum pomoci človeku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vybudovanie náhradného zdroja budovy „K“ – projektová dokumentácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Architektonicko historický výskum objektov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)