Feedback

Prehľad zákaziek pre: Požiarna ochrana

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 25 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov prenosný hasiaci prístroj, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov 20.06.18 22.06.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Multifunkčné zariadenie na čistenie a údržbu požiarnych hadíc s príslušenstvom 20.06.18 26.07.18 Žilinský kraj
Opravy (tlakové skúšky) prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov 18.06.18 21.06.18 Nitriansky kraj
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov 18.06.18 21.06.18 Trenčiansky kraj
Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov 15.06.18 Žilinský kraj
Pojazdné hasiace prístroje co2 s 2x30 a práškové p50 14.06.18 Trenčiansky kraj
Prenosné hasiace prístroje 14.06.18 Trenčiansky kraj
Kontroly a tlakové skúšky prenosných a pojazdných hp 14.06.18 10.07.18 Trenčiansky kraj
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 13.06.18 Bratislavský kraj
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi 11.06.18 Bratislavský kraj

Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov prenosný hasiaci prístroj, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Multifunkčné zariadenie na čistenie a údržbu požiarnych hadíc s príslušenstvom

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Opravy (tlakové skúšky) prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Pojazdné hasiace prístroje co2 s 2x30 a práškové p50

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Prenosné hasiace prístroje

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Kontroly a tlakové skúšky prenosných a pojazdných hp

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 13.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.06.18
Typ oznámenia: Výsledok