Feedback

Prehľad zákaziek pre: Počítačové a súvisiace služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti počítačových a súvisiacich služieb. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 67 zákaziek. Strana: 1 ( od 7)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Softvérová podpora produktov vmware 19.03.19 22.03.19 13:00 Bratislavský kraj
Softvérová podpora produktov vmware 19.03.19 22.03.19 Bratislavský kraj
Predĺženie servisnej podpory po uplynutí záruky pre ibm storwize v7000 19.03.19 Žilinský kraj
Softvérová podpora produktov ibm domino 19.03.19 22.03.19 11:00 Bratislavský kraj
Softvérové rozšírenie pre novorodenecké ventilátory fabian 19.03.19 22.03.19 15:00 Bratislavský kraj
Obnova podpory pre produkty vmware a veeam 18.03.19 27.03.19 15:00 Bratislavský kraj
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina 18.03.19 12.04.19 09:00 Žilinský kraj
Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory 18.03.19 Bratislavský kraj
Poskytovanie technickej podpory pre APV 18.03.19 15.04.19 10:00 Bratislavský kraj
Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku 16.03.19 25.03.19 09:00 Žilinský kraj

Softvérová podpora produktov vmware

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Softvérová podpora produktov vmware

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Predĺženie servisnej podpory po uplynutí záruky pre ibm storwize v7000

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Softvérová podpora produktov ibm domino

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Softvérové rozšírenie pre novorodenecké ventilátory fabian

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Obnova podpory pre produkty vmware a veeam

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Poskytovanie technickej podpory pre APV

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)