Feedback

Prehľad zákaziek pre: Personál

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry personálu. Tendre z personalistiky, ľudských zdrojov, ktoré Vás najviac zaujímajú.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 6 zákaziek. Strana: 1 ( od 1)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Udalosť s hromadným poškodením osôb – simulované cvičenie 19.03.19 22.03.19 10:00 Nitriansky kraj
Preškoľovací kurz záchrany na vodnej ploche 19.03.19 22.03.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rozširovanie zručností v oblasti základov práva 19.03.19 26.03.19 10:00 Bratislavský kraj
Pravidelné školenia vodičov trolejbusov 14.03.19 22.03.19 Prešovský kraj
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 23.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie 17.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Udalosť s hromadným poškodením osôb – simulované cvičenie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Preškoľovací kurz záchrany na vodnej ploche

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rozširovanie zručností v oblasti základov práva

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Pravidelné školenia vodičov trolejbusov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.01.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.01.19
Typ oznámenia: Iná informácia