Feedback

Prehľad zákaziek pre: Logistické služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti logistických služieb. Nájdete tu hlavne tendre zaoberajúca sa dopravou tovaru.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 67 zákaziek. Strana: 1 ( od 7)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vnútropodniková preprava odpadov a materiálov 21.09.18 15.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O 21.09.18 26.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnerov pre odpady kategórie N a preprava nebezpečných odpadov 21.09.18 19.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnera, preprava, úprava NO solidifikáciou a zneškodnenie na skládke príslušného typu 21.09.18 22.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Autobusová preprava osôb 21.09.18 Košický kraj
Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy na terénne cvičenia 21.09.18 26.09.18 Banskobystrický kraj
Doručovateľské služby 20.09.18 25.09.18 Bratislavský kraj
Zostavenie štatistických údajov o leteckej doprave z databázy rezervačného systému „Sabre“ 20.09.18 26.09.18 Bratislavský kraj
Stahovanie nábytku 20.09.18 27.09.18 Bratislavský kraj

Vnútropodniková preprava odpadov a materiálov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnerov pre odpady kategórie N a preprava nebezpečných odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnera, preprava, úprava NO solidifikáciou a zneškodnenie na skládke príslušného typu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Autobusová preprava osôb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy na terénne cvičenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Doručovateľské služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zostavenie štatistických údajov o leteckej doprave z databázy rezervačného systému „Sabre“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stahovanie nábytku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)