Feedback

Prehľad zákaziek pre: Logistické služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti logistických služieb. Nájdete tu hlavne tendre zaoberajúca sa dopravou tovaru.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 65 zákaziek. Strana: 1 ( od 7)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Preprava autobusom počas výjazdového kolégia dekana 25.05.19 28.05.19 09:00 Nitriansky kraj
Presun majetku (inventár kancelársky nábytok a drobné elektro ), manipulácia s nákladom 25.05.19 31.05.19 14:00 Bratislavský kraj
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (no) nebezpečné odpady, likvidácia odpadov, zneškodňovanie odpadov 24.05.19 27.05.19 11:38 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Nepravidelná preprava autobusom 24.05.19 29.05.19 10:00 Bratislavský kraj
Preprava osôb autobusom s vodičom na exkurziu 24.05.19 Žilinský kraj
Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 24.05.19 Košický kraj
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti 24.05.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Autobusová doprava 23.05.19 28.05.19 08:30 Žilinský kraj
Úložisko plynu SF6 23.05.19 28.05.19 11:00 Košický kraj
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov 23.05.19 Trenčiansky kraj

Preprava autobusom počas výjazdového kolégia dekana

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Presun majetku (inventár kancelársky nábytok a drobné elektro ), manipulácia s nákladom

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (no) nebezpečné odpady, likvidácia odpadov, zneškodňovanie odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Nepravidelná preprava autobusom

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Preprava osôb autobusom s vodičom na exkurziu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Autobusová doprava

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Úložisko plynu SF6

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Výsledok