Feedback

Prehľad zákaziek pre: Lešenia a fasády

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 92 zákaziek. Strana: 1 ( od 10)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Výmena okien – Justičný palác (opakované VO) 20.06.18 17.07.18 Bratislavský kraj
Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov 20.06.18 17.07.18 Bratislavský kraj
Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia 20.06.18 Nitriansky kraj
Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy 20.06.18 Bratislavský kraj
Oprava kanalizácie a izolácie OS TT 19.06.18 26.06.18 12:30 Trnavský kraj
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. 19.06.18 Trenčiansky kraj
Oprava priestorov suterénu 18.06.18 25.06.18 Trnavský kraj
Stavebné úpravy teplovodného potrubia 18.06.18 28.06.18 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín 18.06.18 Trenčiansky kraj
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy 18.06.18 Žilinský kraj

Výmena okien – Justičný palác (opakované VO)

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.06.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Oprava kanalizácie a izolácie OS TT

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.06.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Oprava priestorov suterénu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Stavebné úpravy teplovodného potrubia

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.18
Typ oznámenia: Výsledok