Feedback

Prehľad zákaziek pre: Klampiarske práce

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry klampiarskych prác. Jedná sa najmä o zákazky na klampiarske práce a iné strešné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 44 zákaziek. Strana: 1 ( od 5)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Rekonštrukcia strechy telocvičňového traktu budovy školy 20.03.19 22.03.19 Košický kraj
Rekonštrukcia strechy 19.03.19 05.04.19 Banskobystrický kraj
Rekonštrukcia strechy – obecný úrad 18.03.19 05.04.19 Banskobystrický kraj
Oprava plochej strechy o výmere 408 m² 15.03.19 29.03.19 Žilinský kraj
Dodávka a montáž obytného kontajnera 13.03.19 22.03.19 Prešovský kraj
Oprava strechy skladu 13.03.19 27.03.19 11:00 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia strechy skladu 13.03.19 27.03.19 11:00 Nitriansky kraj
Opravy striech 13.03.19 Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice 12.03.19 10.04.19 Trnavský kraj
Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov 12.03.19 Prešovský kraj

Rekonštrukcia strechy telocvičňového traktu budovy školy

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 20.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia strechy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia strechy – obecný úrad

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava plochej strechy o výmere 408 m²

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 15.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodávka a montáž obytného kontajnera

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 13.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava strechy skladu

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 13.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia strechy skladu

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 13.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Opravy striech

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 13.03.19
Typ oznámenia: Oprava

Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.03.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie