Feedback

Prehľad zákaziek pre: Klampiarske práce

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry klampiarskych prác. Jedná sa najmä o zákazky na klampiarske práce a iné strešné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 37 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Nájom časti strešnej konštrukcie 16.01.19 30.01.19 Bratislavský kraj
Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 16.01.19 Žilinský kraj
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby 16.01.19 Košický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J 27.12.18 15.02.19 Košický kraj
Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice 15.01.19 Trnavský kraj
Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej 15.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Oprava strechy 15.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023 15.01.19 07.02.19 Košický kraj
Komunitné centrum Nitrianske Pravno 14.01.19 Trenčiansky kraj
REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA 10.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nájom časti strešnej konštrukcie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 27.12.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice Jaslovské Bohunice

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Oprava strechy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Komunitné centrum Nitrianske Pravno

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 10.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie