Feedback

Prehľad zákaziek pre: Klampiarske práce

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry klampiarskych prác. Jedná sa najmä o zákazky na klampiarske práce a iné strešné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 59 zákaziek. Strana: 1 ( od 6)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Oprava porúch administratívnej budovy - Okresný súd Bratislava V 16.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ 15.11.18 Nitriansky kraj
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE 13.11.18 22.11.18 10:00 Košický kraj
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši 13.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov 13.11.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka 05.11.18 30.11.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia administratívnej budovy, Bukurešťská 4, Bratislava 24.10.18 03.12.18 Bratislavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba 24.10.18 28.12.18 Banskobystrický kraj
Prešov – ZŠ M. Slovenskej – telocvičňa 06.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
„Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky, ubytovacích a sociálnych priestorov v Rehabilitačnom pavilóne a v Kaštieli “ – PLATAN ZSS Lontov 06.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Oprava porúch administratívnej budovy - Okresný súd Bratislava V

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 15.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 13.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 13.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 13.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 05.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Rekonštrukcia administratívnej budovy, Bukurešťská 4, Bratislava

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.10.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prešov – ZŠ M. Slovenskej – telocvičňa

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

„Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky, ubytovacích a sociálnych priestorov v Rehabilitačnom pavilóne a v Kaštieli “ – PLATAN ZSS Lontov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 06.11.18
Typ oznámenia: Výsledok