Feedback

Prehľad zákaziek pre: Klampiarske práce

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry klampiarskych prác. Jedná sa najmä o zákazky na klampiarske práce a iné strešné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 64 zákaziek. Strana: 1 ( od 7)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Oprava strešnej krytiny oprava strešnej krytiny 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Oprava vybraných častí administratívnej budovy 21.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Výmena strechy Karner 20.09.18 26.09.18 10:00 Trenčiansky kraj
Oprava Domu smútku 20.09.18 25.09.18 10:00 Prešovský kraj
Oprava fasády 19.09.18 08.10.18 13:00 Banskobystrický kraj
Komunitné centrum Sobrance 19.09.18 Košický kraj
Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov 18.09.18 Žilinský kraj
Centrum volného času_2 – prestavba kulturného domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17 18.09.18 Trnavský kraj
Rekonštrukcia historického parku a kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej 18.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prístavba materskej školy v obci Čab, zvýšenie kapacity 17.09.18 10.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Oprava strešnej krytiny oprava strešnej krytiny

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Oprava vybraných častí administratívnej budovy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Výmena strechy Karner

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava Domu smútku

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava fasády

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Komunitné centrum Sobrance

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 18.09.18
Typ oznámenia: Výsledok

Centrum volného času_2 – prestavba kulturného domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.09.18
Typ oznámenia: Výsledok

Rekonštrukcia historického parku a kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.09.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Prístavba materskej školy v obci Čab, zvýšenie kapacity

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)