Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inžinierske služby

Tender.sk vám prináša najväčšiu aktuálnu databázu verejného obstarávania z oblasti inžierských služieb.

Nájdete tu všetky vyhlásené súťaže a tiež ich výsledky v rámci inžinierstva a inžinierskych služieb či už pre oblasť diaľnic, železníc, letísk, stavebného, environmentálneho inžinierstva a pod.

Špecializujete sa na inžinierske poradenské či podporné služby ? Tu ste správne.

Prehľad týchto obchodných príležitostí pochádza z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a vybrali sme ich z desaťtisícov verejných zákaziek v našej databáze, ktoré denne monitorujeme.

Nielenže vám ušetríme váš čas vďaka nášmu dennému monitoringu zákaziek z oblasti, ktorá vás najviac zaujíma, ale tiež zvýšime Vašu šancu na úspech tým, že Vám zašleme ponuky z odvetví inžinierskych služieb včas priamo do Vášho emailu.

Chcete získavať takéto zákazky do vášho emailu hneď ako sú vyhlásené? Zaregistrujte sa na 7dňový odber zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu s verejnými zákazkami.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 154 zákaziek. Strana: 1 ( od 16)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Chodník Seredská ulica č. 158-176 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí 17.08.18 Nitriansky kraj
Vypracovanie komplexnej diagnostiky mostného objektu 17.08.18 27.08.18 10:00 Trnavský kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu 17.08.18 27.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu Projekt obnovy cestného spojenia 17.08.18 24.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble 14.08.18 06.09.18 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 16.08.18 20.08.18 13:00 Trenčiansky kraj
Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu 15.08.18 24.08.18 10:00 Banskobystrický kraj
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov hasiaci prístroj, kontrola 15.08.18 17.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Výkon technického dozoru 15.08.18 Bratislavský kraj

Chodník Seredská ulica č. 158-176

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Vypracovanie komplexnej diagnostiky mostného objektu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu Projekt obnovy cestného spojenia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 17.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov hasiaci prístroj, kontrola

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Výkon technického dozoru

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie