Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inžinierske siete

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry inžinierskych sietí. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 1 124 zákaziek. Strana: 1 ( od 113)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Kompostéry - nákup 22.09.18 04.10.18 Banskobystrický kraj
V. etapa strojovňa - rekonštrukcia rozvodu chladiacej vody. Realizačná PD. 21.09.18 28.09.18 Nitriansky kraj
Vnútropodniková preprava odpadov a materiálov 21.09.18 15.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O 21.09.18 26.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Prenájom kontajnerov pre odpady kategórie N a preprava nebezpečných odpadov 21.09.18 19.10.18 14:00 Nitriansky kraj
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 elektrická energia, elektrina, prenos elektriny, distribúcia elektriny 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Mraznička s objemom 500 l zariadenie , vybavenie 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dodanie záhradných kompostérov kompostéry, doprava 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Galvanický článok-nenabíjateľný-veľké mono 1,5 v lr 20 bateria nenabíjatelná lr20 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Nákup elektromobilu elektromobil 21.09.18 24.09.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kompostéry - nákup

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 22.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

V. etapa strojovňa - rekonštrukcia rozvodu chladiacej vody. Realizačná PD.

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vnútropodniková preprava odpadov a materiálov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prenájom kontajnerov pre odpady kategórie N a preprava nebezpečných odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 elektrická energia, elektrina, prenos elektriny, distribúcia elektriny

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Mraznička s objemom 500 l zariadenie , vybavenie

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Dodanie záhradných kompostérov kompostéry, doprava

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Galvanický článok-nenabíjateľný-veľké mono 1,5 v lr 20 bateria nenabíjatelná lr20

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Nákup elektromobilu elektromobil

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 21.09.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia