Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inžinierske siete

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry inžinierskych sietí. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 1 472 zákaziek. Strana: 1 ( od 148)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
HOTELOVÁ AKADÉMIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY 19.11.18 Žilinský kraj
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život 19.11.18 13.12.18 Trnavský kraj
Kanalizácia - Kálnica 19.11.18 Trenčiansky kraj
Podpora aktivít triedeného zberu Rožkovany 19.11.18 12.12.18 Prešovský kraj
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste 19.11.18 11.12.18 Košický kraj
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD 19.11.18 03.12.18 Trnavský kraj
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318 19.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. - stavebné práce 19.11.18 Trenčiansky kraj
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 19.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Spišský Jeruzalem, SO 06 ODSTAVNÁ A PARKOVACIA PLOCHA, SPIŠSKÁ KAPITULA 19.11.18 Prešovský kraj

HOTELOVÁ AKADÉMIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kanalizácia - Kálnica

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Podpora aktivít triedeného zberu Rožkovany

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 318

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Výsledok

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. - stavebné práce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Spišský Jeruzalem, SO 06 ODSTAVNÁ A PARKOVACIA PLOCHA, SPIŠSKÁ KAPITULA

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie