Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inžinierske siete

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry inžinierskych sietí. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 888 zákaziek. Strana: 1 ( od 89)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku 19.03.19 28.03.19 08:00 Bratislavský kraj
Investície do rekonštrukcie odpadového potrubia a výstavba administratívnej a sociálnej budovy 19.03.19 05.04.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prestavba komunitného centra 19.03.19 27.03.19 15:00 Košický kraj
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 19.03.19 27.03.19 16:00 Košický kraj
Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení 19.03.19 22.03.19 09:00 Bratislavský kraj
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov 19.03.19 Košický kraj
Variče vody elektrické celonerezové 19.03.19 22.03.19 10:00 Košický kraj
Elektrická pec 19.03.19 25.03.19 10:00 Žilinský kraj
Dodávka elektrickej energie 19.03.19 Bratislavský kraj
Vysokotlakové čistiace zariadenie 19.03.19 22.03.19 13:15 Trnavský kraj

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Investície do rekonštrukcie odpadového potrubia a výstavba administratívnej a sociálnej budovy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prestavba komunitného centra

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Variče vody elektrické celonerezové

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Elektrická pec

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodávka elektrickej energie

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Vysokotlakové čistiace zariadenie

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 19.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)