Feedback

Prehľad zákaziek pre: Inžinierske siete

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry inžinierskych sietí. .

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 1 126 zákaziek. Strana: 1 ( od 113)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Rozšírenie výrobnej činnosti spoločnosti 16.01.19 28.01.19 Trnavský kraj
Monitorovanie a hodnotenie rádioaktivity v podzemných vodách v areáli a okolí SE – EBO 16.01.19 21.01.19 Trenčiansky kraj
Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu 16.01.19 24.01.19 10:00 Košický kraj
Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kalov zo septikov odlučovač tukov, lapač tukov, odvoz, likvidácia 16.01.19 18.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Biela technika kuchynské elektrické spotrebiče 16.01.19 18.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Interiérový nášľapný odpadkový kôš odpadkový kôš 16.01.19 18.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Chemikálie na doúpravu vody chemikálie, doúprava vody. 16.01.19 18.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Nákup nového elektroinštalačného materiálu ii. elektroinštalačný spotrebný materiál- káble, žľaby drôtené, držiaky žľabov, nosníky a závytové tyče. 16.01.19 18.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku 16.01.19 21.01.19 Prešovský kraj
Spiatočné letenky 16.01.19 21.01.19 Nitriansky kraj

Rozšírenie výrobnej činnosti spoločnosti

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Monitorovanie a hodnotenie rádioaktivity v podzemných vodách v areáli a okolí SE – EBO

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kalov zo septikov odlučovač tukov, lapač tukov, odvoz, likvidácia

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Biela technika kuchynské elektrické spotrebiče

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Interiérový nášľapný odpadkový kôš odpadkový kôš

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Chemikálie na doúpravu vody chemikálie, doúprava vody.

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Nákup nového elektroinštalačného materiálu ii. elektroinštalačný spotrebný materiál- káble, žľaby drôtené, držiaky žľabov, nosníky a závytové tyče.

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Spiatočné letenky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)