Feedback

Prehľad zákaziek pre: Geodézia

V nasledovnom zozname vás informujeme o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti geodézie. Vykonávate meranie, zriaďujete vytyčovacie siete alebo aj dodávate geodetické prístroje ako sú GNSS skenery či aparatúry? Potom nehľadajte ďalej.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 11 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY 21.05.19 10.06.19 09:00 Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie 23.05.19 30.05.19 09:00 Bratislavský kraj
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD 22.05.19 Trnavský kraj
Vyhotovenie geometrických plánov 20.05.19 Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Geodetické služby 03.05.19 Bratislavský kraj
ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE PROJEKT MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ RADIÁLA 02.05.19 Bratislavský kraj
Vyhotovenie geometrických plánov 02.05.19 Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava 23.04.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Geodetické práce pre potreby RO SPF 15.04.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa 15.04.19 Bratislavský kraj

LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 22.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Vyhotovenie geometrických plánov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Geodetické služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 03.05.19
Typ oznámenia: Iná informácia

ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE PROJEKT MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ RADIÁLA

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 02.05.19
Typ oznámenia: Oprava

Vyhotovenie geometrických plánov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 02.05.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 23.04.19
Typ oznámenia: Oprava

Geodetické práce pre potreby RO SPF

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.04.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.04.19
Typ oznámenia: Iná informácia