Feedback

Prehľad zákaziek pre: Finančné služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti finančných služieb. Nájdete tu napríklad tendre na poistenie či finančné konzultácie.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 23 zákaziek. Strana: 1 ( od 3)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Poisťovacie služby 20.09.18 05.10.18 Bratislavský kraj
Poistenie majetku 2019 – 2021 20.09.18 09.10.18 Bratislavský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Poisťovacie služby 18.09.18 05.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 29.08.18 01.10.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s., "Generel funkčného a priestorového usporiadania". 03.09.18 05.10.18 Prešovský kraj
NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 31.08.18 28.09.18 Bratislavský kraj
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidielPoistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škoduČasť č.: 2Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 31.08.18 Banskobystrický kraj
Komplexné poistenie majetku 29.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 28.08.18 Bratislavský kraj
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio risk sharing loan) 20.08.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Poisťovacie služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Poistenie majetku 2019 – 2021

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Poisťovacie služby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s., "Generel funkčného a priestorového usporiadania".

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 03.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

NOVÁ DOKUMENTÁCIA - Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 31.08.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Poistenie majetku, poistenie motorových vozidielPoistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škoduČasť č.: 2Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 31.08.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Komplexné poistenie majetku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 29.08.18
Typ oznámenia: Výsledok

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 28.08.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio risk sharing loan)

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.08.18
Typ oznámenia: Výsledok