Feedback

Prehľad zákaziek pre: Finančné služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti finančných služieb. Nájdete tu napríklad tendre na poistenie či finančné konzultácie.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 39 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Havarijné poistenie motorových vozidiel (hp). 16.01.19 21.01.19 Banskobystrický kraj
Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s., "Generel funkčného a priestorového usporiadania". 16.01.19 Prešovský kraj
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku 16.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020 16.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných prvkov 15.01.19 25.01.19 09:00 Nitriansky kraj
Služby externého manažmentu 15.01.19 22.01.19 11:00 Bratislavský kraj
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu 15.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_ 14.01.19 Nitriansky kraj
Vypracovanie podkladov k „Správe o dohľade za roky 2016 -2018“ 14.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Poistenie budov a vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov 10.01.19 17.01.19 10:00 Košický kraj

Havarijné poistenie motorových vozidiel (hp).

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s., "Generel funkčného a priestorového usporiadania".

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných prvkov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Služby externého manažmentu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Vypracovanie podkladov k „Správe o dohľade za roky 2016 -2018“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Poistenie budov a vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 10.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)