Feedback

Prehľad zákaziek pre: Finančné služby

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti finančných služieb. Nájdete tu napríklad tendre na poistenie či finančné konzultácie.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 36 zákaziek. Strana: 1 ( od 4)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Vypracovanie žiadost o NFP pre projekt 18.03.19 22.03.19 09:00 Košický kraj
Komplexné poistenie 15.03.19 Bratislavský kraj
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 12.03.19 Bratislavský kraj
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácii´ 11.03.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu 07.03.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky 06.03.19 Banskobystrický kraj
Prefinancovanie úverov 06.03.19 Trenčiansky kraj
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 01.03.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ 26.02.19 Nitriansky kraj
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu 25.02.19 Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Vypracovanie žiadost o NFP pre projekt

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 18.03.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Komplexné poistenie

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 12.03.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácii´

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 11.03.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 07.03.19
Typ oznámenia: Iná informácia

Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.03.19
Typ oznámenia: Výsledok

Prefinancovanie úverov

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 06.03.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 01.03.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 26.02.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 25.02.19
Typ oznámenia: Výsledok