Feedback

Prehľad zákaziek pre: Elektronické a optické zariadenia

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry elektronické a optické zariadenia. Zákazky sa vzťahujú napríklad na mikroskopy, fotoaparáty, digitálny prístroj a pod.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 259 zákaziek. Strana: 1 ( od 26)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Laboratórny mikroskop 14.02.19 Nitriansky kraj
Anestéziologický prístroj anestéziologický prístroj, anestézia, podávanie inhalačných anestetík 14.02.19 16.02.19 15:09 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu 14.02.19 19.02.19 14:45 Košický kraj
Kalibrácia prístroja draeger alcotest 7510 + overenie slm 14.02.19 Bratislavský kraj
Prístroj na perioperačné hodnotenie graftov 14.02.19 Bratislavský kraj
Autotransfúzny prístroj - cell saver 14.02.19 Bratislavský kraj
Výpočtová technika 14.02.19 Košický kraj
Monitorovací systém pre nasadenie kynologických tímov kynologický globální družicový polohový systém - gnss set 14.02.19 16.02.19 15:09 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kurenársky a spotrebný materiál 14.02.19 19.02.19 00:45 Bratislavský kraj
Zabezpečenie informačnej techniky 14.02.19 Bratislavský kraj

Laboratórny mikroskop

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Anestéziologický prístroj anestéziologický prístroj, anestézia, podávanie inhalačných anestetík

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Kalibrácia prístroja draeger alcotest 7510 + overenie slm

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Prístroj na perioperačné hodnotenie graftov

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Autotransfúzny prístroj - cell saver

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Výpočtová technika

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok

Monitorovací systém pre nasadenie kynologických tímov kynologický globální družicový polohový systém - gnss set

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Kurenársky a spotrebný materiál

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zabezpečenie informačnej techniky

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.02.19
Typ oznámenia: Výsledok