Feedback

Prehľad zákaziek pre: Dopravné služby

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry dopravných služieb. Ide najmä o dopravu tovaru a osôb.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 18 zákaziek. Strana: 1 ( od 2)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Zabezpečenie prepravy osôb formou taxislužby 16.01.19 22.01.19 Košický kraj
Zabezpečenie leteckej prepravy 15.01.19 17.01.19 14:00 Bratislavský kraj
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvikový kurz a späť 10.01.19 18.01.19 Prešovský kraj, Košický kraj
Autobusová preprava osôb 10.01.19 Trnavský kraj
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehiadky mŕtveho tela a späť na území Banskobystrického samosprávneho kraja 07.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Služby súvisiace so zabezpečením dopravy s autobusom 03.01.19 18.01.19 Trnavský kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský samosprávny kraj 27.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice 21.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Galanta 20.12.18 Trnavský kraj
Pozemná preprava osôb a batožín na území SR a v zahraničí 19.12.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zabezpečenie prepravy osôb formou taxislužby

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Zabezpečenie leteckej prepravy

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 15.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Preprava žiakov na lyžiarsky výcvikový kurz a späť

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 10.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Autobusová preprava osôb

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 10.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehiadky mŕtveho tela a späť na území Banskobystrického samosprávneho kraja

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 07.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Služby súvisiace so zabezpečením dopravy s autobusom

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 03.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský samosprávny kraj

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 27.12.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 21.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Galanta

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 20.12.18
Typ oznámenia: Výsledok

Pozemná preprava osôb a batožín na území SR a v zahraničí

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 19.12.18
Typ oznámenia: Výsledok