Feedback

Prehľad zákaziek pre: Dokončovacie práce a iné

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry dokončovacích prác. Zákazky sa teda týkajú rôznych montážnych činností — elektroinštalačné, tepelnoizolačné, maliarske, klampiarske, murárske, betonárske a iné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 298 zákaziek. Strana: 1 ( od 30)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Modernizácia výťahu 24.09.18 27.09.18 Prešovský kraj
Výmena strechy 24.09.18 02.10.18 10:00 Trenčiansky kraj
Náter strechy 24.09.18 28.09.18 13:15 Žilinský kraj
Výmena stropných žiarivkových svietidiel 24.09.18 28.09.18 10:00 Košický kraj
Rozšírenie distribučnej siete 24.09.18 28.09.18 10:00 Prešovský kraj
Elektroinštalácia pre osvetlenie športovej haly 24.09.18 02.10.18 Nitriansky kraj
Výmena strešnej krytiny na obecnej budove 24.09.18 28.09.18 10:00 Prešovský kraj
Rekonštrukcia plynovodov 24.09.18 16.10.18 11:00 Bratislavský kraj
Oprava dažďových žľabov 24.09.18 27.09.18 Banskobystrický kraj
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová 24.09.18 16.10.18 Banskobystrický kraj

Modernizácia výťahu

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výmena strechy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Náter strechy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výmena stropných žiarivkových svietidiel

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rozšírenie distribučnej siete

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Elektroinštalácia pre osvetlenie športovej haly

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výmena strešnej krytiny na obecnej budove

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia plynovodov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava dažďových žľabov

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Vybudovanie vodovodu v obci Michalová

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 24.09.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)