Feedback

Prehľad zákaziek pre: Dokončovacie práce a iné

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry dokončovacích prác. Zákazky sa teda týkajú rôznych montážnych činností — elektroinštalačné, tepelnoizolačné, maliarske, klampiarske, murárske, betonárske a iné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 246 zákaziek. Strana: 1 ( od 25)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Ošetrenie a náter exponátov a ťažobnej veže 16.01.19 05.02.19 10:00 Trnavský kraj
Obstaranie maliarskych a murárskych prác 16.01.19 25.01.19 10:00 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia kotolne 16.01.19 30.01.19 14:00 Bratislavský kraj
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní 16.01.19 06.02.19 Bratislavský kraj
Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica 16.01.19 Žilinský kraj
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá 16.01.19 Trenčiansky kraj
„ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD“ 16.01.19 Bratislavský kraj
NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA 16.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA 16.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA 16.01.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ošetrenie a náter exponátov a ťažobnej veže

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Obstaranie maliarskych a murárskych prác

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia kotolne

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rozšírenie existujúcej kapacity materskej školy v Obci Nová Bystrica

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Výsledok

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

„ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD“

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 16.01.19
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie