Feedback

Prehľad zákaziek pre: Dokončovacie práce a iné

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry dokončovacích prác. Zákazky sa teda týkajú rôznych montážnych činností — elektroinštalačné, tepelnoizolačné, maliarske, klampiarske, murárske, betonárske a iné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 8 500 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 282 zákaziek. Strana: 1 ( od 29)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Klimatizačné zariadenia 12.11.18 15.11.18 Trnavský kraj
Enkóder enkóder, spojovacie súčasti, inštalácia zariadenia 12.11.18 14.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Maliarske práce kdz v1 12.11.18 15.11.18 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia elektroinštalácie 12.11.18 19.11.18 11:00 Košický kraj
REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY 12.11.18 19.11.18 14:00 Trenčiansky kraj
Obnova NsP Revúca – výťahy 12.11.18 05.12.18 Banskobystrický kraj
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča 12.11.18 03.12.18 Banskobystrický kraj
AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu 11.11.18 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel 11.11.18 Banskobystrický kraj
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce 12.11.18 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Klimatizačné zariadenia

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Enkóder enkóder, spojovacie súčasti, inštalácia zariadenia

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Predbežná informácia

Maliarske práce kdz v1

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia elektroinštalácie

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Obnova NsP Revúca – výťahy

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 11.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 11.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie

Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 12.11.18
Typ oznámenia: Oprava / Zrušenie