Feedback

Prehľad zákaziek pre: Dokončovacie práce a iné

Prehľad na tejto stránke zachytáva najaktuálnejšie vyhlásené verejné zákazky zo sféry dokončovacích prác. Zákazky sa teda týkajú rôznych montážnych činností — elektroinštalačné, tepelnoizolačné, maliarske, klampiarske, murárske, betonárske a iné práce.

Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.

Vyskúšajte našu službu zdarma a posúďte sami ako tender.sk ušetrí Váš čas vďaka automatickému zasielaniu aktuálnych informácií o nových obchodných príležitostiach.

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 266 zákaziek. Strana: 1 ( od 27)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba 27.05.19 17.06.19 10:00 Košický kraj
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj 27.05.19 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Bratislavský kraj
Výmena okien na veľkej telocvični 26.05.19 03.06.19 09:00 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia kaplnky 25.05.19 05.06.19 09:00 Nitriansky kraj
Rekonštrukcia Kultúrneho domu 25.05.19 05.06.19 09:00 Nitriansky kraj
Výstavba spoločného skladu zbraní 25.05.19 11.06.19 11:00 Trenčiansky kraj
Výmena regulačnej stanice plynu 25.05.19 10.06.19 11:00 Trnavský kraj
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní 25.05.19 03.06.19 13:00 Banskobystrický kraj
Oplotenie športového ihriska 25.05.19 05.06.19 11:00 Košický kraj
Dodávka a montáž klimatizácie 25.05.19 31.05.19 11:00 Bratislavský kraj

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 27.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj

Druh zákazky Služby
Dátum publikovania 27.05.19
Typ oznámenia: Výsledok

Výmena okien na veľkej telocvični

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 26.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia kaplnky

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia Kultúrneho domu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výstavba spoločného skladu zbraní

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Výmena regulačnej stanice plynu

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Oplotenie športového ihriska

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodávka a montáž klimatizácie

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 25.05.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)