Feedback

Prehľad zákaziek pre: Detské ihriská a športoviská

Tu vás informujeme o čerstvo vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch tendrov z oblasti detských ihrísk a športovísk. Sem sa radia montáž či dodávka detských ihrísk, šmýkačiek, hojdačiek, hracích domčekov, preliezačiek alebo pieskovísk. Ďalej tiež revitalizácie workoutových ihrísk a športovísk a ich terénne úpravy.

Zoznam týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré máme v našej databáze.

Vyskúšajte našu službu zdarma a profitujte z najväčšej slovenskej databázy verejných zákaziek tým, že ich začnete vyhrávať!

Pre zadané vyhľadávanie bolo nájdených 67 zákaziek. Strana: 1 ( od 7)
  Názov Dátum publikovania Lehota na predkladanie cenovej ponuky Krajina
Dodávka a osadenie prvkov na fitness park - workoutové ihrisko 18.06.19 24.06.19 15:00 Prešovský kraj
Multifunkčné ihrisko 42x22 m 18.06.19 26.06.19 10:00 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 18.06.19 08.07.19 Trenčiansky kraj
Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo 18.06.19 12.07.19 09:00 Bratislavský kraj
Dodanie a osadenie fitnes prvkov 17.06.19 20.06.19 15:00 Trenčiansky kraj
„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce 14.06.19 03.07.19 08:00 Trenčiansky kraj
Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany 17.06.19 Nitriansky kraj
Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre 15.06.19 24.06.19 Trenčiansky kraj
Športové a rekreačné vybavenie (lyžiarske vosky) 14.06.19 Žilinský kraj
Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica 14.06.19 Trenčiansky kraj

Dodávka a osadenie prvkov na fitness park - workoutové ihrisko

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Multifunkčné ihrisko 42x22 m

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 18.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Dodanie a osadenie fitnes prvkov

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 17.06.19
Typ oznámenia: Výsledok

Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre

Druh zákazky Kombinovaný kontrakt
Dátum publikovania 15.06.19
Typ oznámenia: Obchodná príležitosť (všetky postupy)

Športové a rekreačné vybavenie (lyžiarske vosky)

Druh zákazky Tovary
Dátum publikovania 14.06.19
Typ oznámenia: Výsledok

Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica

Druh zákazky Práce
Dátum publikovania 14.06.19
Typ oznámenia: Oprava